Search AJB

Spring Update, little by little!
☞ The page Original Prints, Posters, Drawings & Artworks has just been vastly updated with tons of new beautiful items (and more to come).
☞ And A Japanese Book is now on Instagram.

HAMAYA Hiroshi. Gakugei Shoka (1983)HAMAYA Hiroshi. Gakugei Shoka (Various Families of Arts & Science). 1937-1982. Tokyo: Iwanami Shoten, 1983. E.O., premier tir., ENVOI / First ed. & pr., INSCRIBED. — AVAILABLE: see STOCKLIST for pricing

Description — Square in-4° (29.5 x 31.5 x 2 cm), (160) p., 1.7 kg.
Hardcover, pict. dj, 120 b&w photographs. Postface in Japanese; List of Plates also in English. Copy inscribed by Hiroshi HAMAYA (black ink, paintbrush).
Cartonnage, jaquette ill., 120 photographies n&b. Postface en japonais ; List of Plates également en anglais. Envoi autographe signé de HAMAYA Hiroshi (encre noire, pinceau).

État / Condition — VG (light wear to dj). / TB (jaquette un peu frottée).

Remarques & avis / Review — An important gallery of powerful monochrome portraits of Japanese artists, writers, scientists, from the 1940s to the 1980s, by Hiroshi HAMAYA. A beautiful, well-crafted photobook.

Une importante galerie de puissants portraits monochromes d'artistes, écrivains, scientifiques japonais, des années 1940 aux années 1980, par HAMAYA Hiroshi. Un très beau livre de photographies, très bien fini.

Divers / Misc. — Artists :

TAKIGUCHI Shuzo — FUJITA Tsuguharu — SHIBUSAWA Keizo — NISHINA Yoshio — SUZUKI Daisetsu — UEMURA Shoen — YUKAWA Hideki — TOYOTAKE Yamashiro-no-Shojo — KAWAI Kanjiro — SEN Sosa — SEN Soshitsu — SHINMURA Izuru — TAKAHAMA Kyoshi — HORIGUCHI Daigaku — KOSUGI Hoan — ODA Takeo — AIZU Yaichi — FUKADA Kyuya — MIYOSHI Tatsuji — TAKAMURA Kotaro — KOBAYASHI Kokei — KOMIYA Toyotaka — YASUI Sotaro — TSURUKAWA Seiroku — ABE Yoshihige — FUKUDA Heihachiro — HAMADA Shoji — MUNAKATA Shiko — HIRABAYASHI Taiko — IWAMOTO Mari — OKOUCHI Kazuo — HAYASHI Tatsuo — SAKATA Shoichi — TSURU Shigeto — YOSHIKAWA Kojiro — ORIKUCHI Shinobu — MIYAZAWA Toshiyoshi — NAKANO Yoshio — TAKIZAWA Osamu — TOMIZAKI Shunsho — SUGIMURA Haruko — FUJIWARA Yoshie — YANAGIDA Kunio — KIMURA Shohachi — WADACHI Kiyoo — NAKAHARA Waro — MASUYAMA Motosaburo — YANAIHARA Tadao — YASHIRO Yukio — MISHIGI Setsuko — TAKAHASHI Seiichiro — KITA Roppeita — OOKA Shohei — YOSHIDA Kenichi — HIROTSU Kazuo — MAEDA Seison — SUGIMOTO Kenkichi — KINDAICHI Kyosuke — INOUE Yasushi — SAKAGUCHI Ango — ITO Hitoshi (Sei) — UCHIDA Hyakken — NAGAI Kafu — TANIZAKI Junichiro — IBUSE Masuji — SATO Haruo — KOBAYASHI Hideo — NAKAYA Ukichiro — SHIOTA Hiroshige — SHISHI Bunroku — DAN Kazuo — KAWABATA Yasunari — SATA Ineko — KODA Aya — MUROU Saisei — MASAMUNE Hakucho — YANAGI Muneyoshi — SUZUKI Suiken — OTSUKA Hisao — OUCHI Hyoe — YASUDA Yukihiko — NAKAJIMA Kenzo — SAKAGUCHI Kinichiro — TANIKAWA Tetsuzo — MARUYAMA Masao — NOGAMIU Yaeko — ISHIKAWA Jun — YASUOKA Shotaro — OE Kenzaburo — ABE Kobo — KAIKO Ken (Takeshi)Orders and inquiries
Commandes et informations
Contact