☞ Summer is almost there?
Updates, little by little!
☞ The page dedicated to Original Prints, Posters, Drawings & Artworks has just been vastly updated with tons of new beautiful items (and more to come).

Japanese Photobook Stocklist N


NAGANO SHIGEICHI
NAGASHIMA KYOKO
NAGASHIMA YURIE
NAITO MASATOSHI
NAITO TADAYUKI
NAKAHIRA TAKUMA
NAKAMURA MASAYA
NAKANO MASATAKA
NAKATANI YOSHITAKA
NARAHARA IKKO
NATORI YONOSUKE
NIKKOR ANNUALS
NINAGAWA MIKA
NISHIURA HIROKI
NOGUCHI TATSUJI
NOMURA KEIKO
NOMURA SAKIKO


NAGANO Shigeichi / NATORI Yonosuke / NOMURA Toshio.
Momen
(Cotton).

Tokyo: Iwanami Shobo (Iwanami Shashin Bunko 1), 1945.
1st ed. EUR 50-

NAGANO Shigeichi.
Kamakura
.

Tokyo: Iwanami Shobo (Iwanami Shashin Bunko 12), 1950.
1st ed. EUR 25-
NAGANO Shigeichi.
Documentary Shashin
(Documentary Photography).

Tokyo: Asahi Sonorama (Gendai Camera Shinsho 30), 1977.
EUR 30-


NAGASHIMA Kyoko.
Round 1997.


(Tokyo): Gallery 360°, 2004.
LEPORELLO, LTD ED.
EUR 20-NAGASHIMA Yurie.
Yurie Nagashima.


Tokyo: Fuga-Shobo, 1995.
Nude self-portraits.
No obi, fine: EUR 70-
Obi, fine: EUR 100-
NAGASHIMA Yurie.
Pastime Paradise 1992-2000.


Tokyo: Madra, 2000. Obi, fine,
2 SIGNED POSTCARDS.
EUR 180-

NAITO Masatoshi /
SANO Fumitoshi.
Nihon no Sokushinbutsu
(Japanese Buddhist Mummies).

Tokyo: Kofu-sha Shoten, Showa 44 (1969). Obi, slipcase, fine: EUR 120-

NAITO Masatoshi.
Dewa Sanzan
(The Three
Mountains of Dewa).

Tokyo: Shinjinbutsuourai, 1980.
Cover, case x2, fine: EUR 160-
NAITO Masatoshi.
Minobusan / Shichimensan
(Shichimenzan).

Tokyo: Kodo-sha, Showa 56 (1981). EUR 160-NAITO Masatoshi.
Toono Monogatari
(Tales of Tohno / Tono).

Tokyo: Shunju-sha, 1983.
Slipcase, obi, fine: EUR 250-NAITO Masatoshi.
Tokyo 1970-1985
. Toshi no Yami wo Genshi-suru
(To Envision the Darkness
of the City).

Tokyo: Meicho, 1985.
OUT OF STOCK

NAITO Tadayuki / HINO Terumasa.
Alone, Alone, Alone...
Hino Terumasa no Sekai.

Tokyo: Sankei Shinbun-sha Shuppan-kyoku, 1970.
Rare, fine: EUR 180-See:
MORIYAMA DAIDO
SHINOYAMA KISHINNAKAMURA Masaya.
Ema Nude in Africa.


Tokyo: Heibon-sha, Showa 46 (1971). EUR 80-
Fine, SIGNED: EUR 120-

NAKAMURA Masaya.
Ema Nude in Africa.


Tokyo: Asahi Sonorama (Sonorama Shashin Sensho 13), Showa 53 (1978).
EUR 60-NAKANO Masataka.
Tokyo Nobody.


Tokyo: Little More, 2000.
EUR 40-NAKATANI Yoshitaka.
Doto — Okhotsk to Genya to Mizuumi
(The Eastern Road of Hokkaido — Okhotsk, Wilderness and Lakes).

Tokyo: Asahi-shimbun-sha, 1975. EUR 80-


NARAHARA Ikko.
Spain / España
: Grand Tarde — Fiesta — Vaya Con Dios.


Tokyo: Kyuryu-do, 1969.
Fine, complete of all cases,
ONE ORIGINAL PRINT (15.7x10.4 cm), ephemera:
EUR 400-
NARAHARA Ikko.
Japanesque.


Tokyo: Mainichi Shimbun-sha (Camera Mainichi Zubu Soshuhen), 1970.
Fine (light staining to slipcase & light foxing to 1st and last white pages): EUR 120-

NARAHARA Ikko / SHINOYAMA Kishin.
Japanesque / Nude.


2-volume set with slipcase.
Tokyo: Mainichi Shinbun-sha / Camera Mainichi, 1970.
Light wear: EUR 230-

NARAHARA Ikko.
Celebration of Life / Ikiru Yorokobi
.

Tokyo: Camera Mainichi / Mainichi-shimbun, 1972. Softcover ed.
EUR 70-


NARAHARA Ikko.
Domains / Ookoku
.

Tokyo: Asahi Sonorama (Sonorama Shashin Sensho 9), 1978. 1st pr. EUR 90-
NARAHARA Ikko.
Chikakute Harukana Tabi / Journey to 'A Land So Near And Yet So Far'
.

Tokyo: Shueisha (Nihon no Bi 9), 1979. 1st pr., obi, fine:
EUR 80-


NARAHARA Ikko.
Venezia no Yoru / Venice: Nightscapes.


Tokyo: Iwanami-shoten, 1985. 1st, fine: EUR 100-
1st, fine, SIGNED: EUR 180-NARAHARA Ikko.
Venezia no Hikari / Venetian Light
.

Tokyo: Ryuko Tsushin, 1987.
1st, fine, case: EUR 100-
1st, fine, case, SIGNED: EUR 180-

NARAHARA Ikko.
Tokyo, the '50s
.

Tokyo: Mole, 1996.
Excellent: EUR 65-
Excellent, SIGNED: EUR 100-
NARAHARA Ikko.
NK 1996 Printing Paper Samples
.

Nippon Kakoh Seishi, 1996.
Excellent: EUR 65-


NARAHARA Ikko.
Nihon no Shashinka: Narahara Ikko.


Tokyo: Iwanami Shoten (Nihon no Shashinka 31), 1997. SIGNED: EUR 80-

NAGANO Shigeichi / NATORI Yonosuke / NOMURA Toshio.
Momen
(Cotton).

Tokyo: Iwanami Shobo (Iwanami Shashin Bunko 1), 1945.
1st ed. EUR 50-

NATORI Yonosuke.
Wasurerareta Shima

(The Forgotten Islands).

Tokyo: Iwanami Shoten
(Shashin Bunko 148), 1955.
1st (wear to dj, tape on back): EUR 40-


NATORI Yonosuke.
Bakusekizan Sekkutsu / Mai-chi-shan Caves
(The Maijishan Grottoes).

Tokyo: Iwanami Shoten, 1957.
1st, slipcase, rare fine:
EUR 100-

NATORI Yonosuke.
Bakusekizan
(Maijishan).

Tokyo: Iwanami Shoten
(Shashin Bunko 220), 1957.
1st, fine: EUR 25-


NATORI Yonosuke.
Nihon no Shashinka: Yonosuke Natori.


Tokyo: Iwanami Shoten (Nihon no Shashinka 18), 1998. EUR 40-


Nikkor Annual 1968-1969.

Tokyo: Nikkor Club, 1969.
OUT OF STOCK

KAWADA Kikuji, NARAHARA Ikko, SHINOYAMA Kishin, MORIYAMA Daido, TOMATSU Shomei, YOKOSUKA Noriaki, HOSOE Eikoh, etc.


See also:
ASAHI CAMERA ANNUALS


NINAGAWA Mika.
A Piece of Heaven
.

Tokyo: Kawade Shobo / Treville, 2002. Dj with lenticular picture. 1st pr. (green dj, pink endpapers): EUR 30-
NINAGAWA Mika.
A Piece of Heaven
.

Tokyo: Kawade Shobo / Treville, 2002. Dj with lenticular picture. 1st pr. (yellow dj, pink endpapers), SIGNED, with large postcard: EUR 80-


NINAGAWA Mika.
A Piece of Heaven
.

Tokyo: Kawade Shobo / Treville, 2002. Dj with lenticular picture. 2st pr. (orange dj, blue endpapers): EUR 35-
NINAGAWA Mika.
Liquid Dreams.


Tokyo: Treville, 2003.
OUT OF STOCKNINAGAWA Mika.
Acid Bloom.


Tokyo: Treville, 2003. EUR 80-
SIGNED: EUR 100-NISHIURA Hiroki.
Yonagunijima.


Fukuoka: Ashi-shobo, Showa 54 (1979). EUR 120-

NOGUCHI Tatsuji / TAKAHASHI Yoshitaka.
Watakushi no Tokyo Chizu
(My Map of Tokyo).

Tokyo: Bungeishunju Shin-sha, Showa 39 (1964).
EUR 80-


NOMURA Keiko.
Deep South
.

Tokyo: Little More, 1999.
Mint: EUR 45-
Fine, SIGNED: EUR 65-

NOMURA Sakiko.
Hadaka no Jikan

(Naked Time).

Tokyo: Heibon-sha, 1997.
1st, slipcase, obi, fine: EUR 200-
NOMURA Sakiko.
Ai no Jikan

(The Time of Love).

Fukuoka: BPM, 2000. EUR 60-
SIGNED: EUR 80-
NOMURA Sakiko.
Kuroneko

(Black Cat).

Tokyo: Taka Ishii Gallery, 2002.
EUR 100-NOMURA Sakiko.
Yakan Kiko / Night Flight
.

Tokyo: Little More, 2008.
SIGNED. EUR 60-
NOMURA Sakiko.
Kuroyami
(Black Darkness).

Tokyo: Akio Nagasawa, 2008.
SIGNED. EUR 80-