Welcome!

☞ The Photographic Prints, Posters & Postcards on one hand, and the Original Artworks, Drawings and Prints on the other, now have their own, especially dedicated pages! These sections had grown so vast that navigation was getting unpractical. Better now, we hope.

Japanese Photobooks Stocklist N


NAGANO SHIGEICHI
NAGASHIMA KYOKO
NAGASHIMA YURIE
NAITO MASATOSHI
NAITO TADAYUKI
NAKAHIRA TAKUMA
NAKAMURA MASAYA
NAKAMURA RIKKO
NAKANO MASATAKA
NAKATANI YOSHITAKA
NARAHARA IKKO
NATORI YONOSUKE
NIKKOR ANNUALS
NINAGAWA MIKA
NISHIURA HIROKI
NOGUCHI TATSUJI
NOMURA KEIKO
NOMURA SAKIKO


NAGANO Shigeichi.
Documentary Shashin
(Documentary Photography).

Tokyo: Asahi Sonorama (Gendai Camera Shinsho 30), 1977.
EUR 30-


NAGASHIMA Kyoko.
Round 1997.


(Tokyo): Gallery 360°, 2004.
LEPORELLO, LTD ED.
EUR 20-NAGASHIMA Yurie.
Yurie Nagashima.


Tokyo: Fuga-Shobo, 1995.
Nude self-portraits.
No obi, fine: EUR 70-
Obi, fine: EUR 100-NAITO Masatoshi /
SANO Fumitoshi.
Nihon no Sokushinbutsu
(Japanese Buddhist Mummies).

Tokyo: Kofu-sha Shoten, Showa 44 (1969). Obi, slipcase, fine: EUR 100-

NAITO Masatoshi.
Dewa Sanzan
(The Three
Mountains of Dewa).

Tokyo: Shinjinbutsuourai, 1980.
Cover, case x2: OUT OF STOCK
NAITO Masatoshi.
Toono Monogatari
(Tales of Tohno / Tono).

Tokyo: Shunju-sha, 1983.
OUT OF STOCKNAITO Masatoshi.
Tokyo 1970-1985
. Toshi no Yami wo Genshi-suru
(To Envision the Darkness
of the City).

Tokyo: Meicho, 1985.
OUT OF STOCK

NAITO Tadayuki /
HINO Terumasa.
Alone, Alone, Alone...
Hino Terumasa no Sekai.

Tokyo: Sankei Shinbun-sha Shuppan-kyoku, 1970.
Rare, fine: EUR 180-

See also ORIGINAL POSTERS > NAITO TADAYUKI


See:
MORIYAMA DAIDO
SHINOYAMA KISHINNAKAMURA Masaya.
Ema Nude in Africa.


Tokyo: Heibon-sha, 1971.
Excellent: EUR 80-
VG, SIGNED: EUR 120-

NAKAMURA Masaya.
Ema Nude in Africa.


Tokyo: Asahi Sonorama (Sonorama Shashin Sensho 13), Showa 53 (1978).
OUT OF STOCK

See also: ORIGINAL PRINTS


NAKAMURA Rikko.
Nude wo Utsusu

(Nude Photography)
.

Tokyo: Asahi Sonorama, 1976.
1st pr., excellent: EUR 65-


NAKATANI Yoshitaka.
Doto — Okhotsk to Genya to Mizuumi
(The Eastern Road of Hokkaido — Okhotsk, Wilderness and Lakes).

Tokyo: Asahi-shimbun-sha, 1975. EUR 80-


NARAHARA Ikko.
Europe. Where Time Has Stopped
.


Kajima Kenkyujo Shuppankai, 1967. Slipcase (acetate dj missing), good: EUR 500-

NARAHARA Ikko.
Japanesque.


Tokyo: Mainichi Shimbun-sha (Camera Mainichi Zubu Soshuhen), 1970.
Fine (light staining to slipcase & light foxing to 1st and last white pages): EUR 160-

NARAHARA Ikko / SHINOYAMA Kishin.
Japanesque / Nude.


2-volume set with slipcase.
Tokyo: Mainichi Shinbun-sha / Camera Mainichi, 1970.
Light wear: EUR 250-

NARAHARA Ikko.
Celebration of Life / Ikiru Yorokobi
.

Tokyo: Mainichi, 1972.
1st ed., good (defects to cover..): EUR 60-


NARAHARA Ikko.
Domains / Ookoku
.

Tokyo: Asahi Sonorama (Sonorama Shashin Sensho 9), 1978. 1st pr.
OUT OF STOCK
NARAHARA Ikko.
Chikakute Harukana Tabi / Journey to 'A Land So Near And Yet So Far'
.

Tokyo: Shueisha (Nihon no Bi 9), 1979. 1st pr., obi, fine:
EUR 80-


NARAHARA Ikko.
Venezia no Hikari /
Venetian Light
.

Tokyo: Ryuko Tsushin, 1987.
1st, fine, case (wear): EUR 100-
See also: ASAHI CAMERA (1964)


NATORI Yonosuke.
Wasurerareta Shima

(The Forgotten Islands).

Tokyo: Iwanami Shoten
(Shashin Bunko 148), 1955.
1st (wear to dj, tape on back): EUR 40-


NATORI Yonosuke.
Bakusekizan Sekkutsu / Mai-chi-shan Caves
(The Maijishan Grottoes).

Tokyo: Iwanami Shoten, 1957.
1st, slipcase, rare fine:
EUR 100-

NATORI Yonosuke.
Bakusekizan
(Maijishan).

Tokyo: Iwanami Shoten
(Shashin Bunko 220), 1957.
1st, fine: EUR 25-


NATORI Yonosuke.
Nihon no Shashinka: Yonosuke Natori.


Tokyo: Iwanami Shoten (Nihon no Shashinka 18), 1998. EUR 40-


Nikkor Annual 1968-1969.

Tokyo: Nikkor Club, 1969.
OUT OF STOCK

KAWADA Kikuji, NARAHARA Ikko, SHINOYAMA Kishin, MORIYAMA Daido, TOMATSU Shomei, YOKOSUKA Noriaki, HOSOE Eikoh, etc.


See also:
ASAHI CAMERA ANNUALS


NINAGAWA Mika.
A Piece of Heaven
.

Tokyo: Kawade Shobo / Treville, 2002. Dj with lenticular picture. 1st pr. (green dj, pink endpapers): EUR 30-
NINAGAWA Mika.
A Piece of Heaven
.

Tokyo: Kawade Shobo / Treville, 2002. Dj with lenticular picture. 1st pr. (yellow dj, pink endpapers), SIGNED, with large postcard: EUR 80-


NINAGAWA Mika.
A Piece of Heaven
.

Tokyo: Kawade Shobo / Treville, 2002. Dj with lenticular picture. 2st pr. (orange dj, blue endpapers): EUR 35-
NINAGAWA Mika.
Acid Bloom.


Tokyo: Treville, 2003. EUR 80-
SIGNED: EUR 100-NISHIURA Hiroki.
Yonagunijima.


Fukuoka: Ashi-shobo, Showa 54 (1979). EUR 120-

NOGUCHI Tatsuji / TAKAHASHI Yoshitaka.
Watakushi no Tokyo Chizu
(My Map of Tokyo).

Tokyo: Bungeishunju Shin-sha, Showa 39 (1964).
EUR 80-


NOMURA Keiko.
Deep South
.

Tokyo: Little More, 1999.
VG but crumpled back cover, SIGNED: EUR 65-

NOMURA Sakiko.
Hadaka no Jikan

(Naked Time).

Tokyo: Heibon-sha, 1997.
OUT OF STOCK
NOMURA Sakiko.
Ai no Jikan

(The Time of Love).

Fukuoka: BPM, 2000.
1st, fine: EUR 50-
1st, SIGNED: EUR 80-
NOMURA Sakiko.
Kuroneko

(Black Cat).

Tokyo: Taka Ishii Gallery, 2002.
OUT OF STOCKNOMURA Sakiko.
Tsukuyomi
.

2005. Postcard set.
Fine: EUR 100-NOMURA Sakiko.
Yakan Kiko / Night Flight
.

Tokyo: Little More, 2008.
SIGNED. EUR 60-