Welcome!

☞ The Photographic Prints, Posters & Postcards on one hand, and the Original Artworks, Drawings and Prints on the other, now have their own, especially dedicated pages! These sections had grown so vast that navigation was getting unpractical. Better now, we hope.

Japanese Photobooks Stocklist U-Z


UEDA SHOJI
URAGUCHI KUSUKAZU
WAKAMATSU TAD
(WAR PHOTOGRAPHY)
WATABE YUKICHI
WATANABE SHIRO
WATANABE YOSHIO
YAMADA SHUJI
YAMADA TOSHIO
YAMAHATA YOSUKE
YAMAMOTO HIROYUKI
YANAGISAWA SHIN
YASUHISA KAZUNARI
YATO TAMOTSU
YOKOSUKA NORIAKI
YOSHIDA RUIKO
YOSHIOKA YASUHIRO
YOSHIYUKI KOHEI


UEDA Shoji.
Izumo no Shinwa

(Izumo Myths)
.

Tanko Shinsha, 1965. 1st ed.
VG: EUR 150-


UEDA Shoji.
Izumoji Ryojo

(Journey to Izumo)
.

Asahi Shinbunsha, 1971. 1st ed.
VG, obi: EUR 150-


URAGUCHI Kusukazu.
Shima Fudoki
.

Kuroshiodo, 1978. Slipcase.
OUT OF STOCK

WAKAMATSU Tad.
Ipy Girl Ipy
.

Tokyo: Heibon-sha, 1970. 1st.
Rare copy signed by Wakamatsu & Wanibuchi, with an entry ticket for the exhibition, fine (light wear): EUR 350-

(WAR PHOTOGRAPHY)
Nihon no Senreki (War History of Japan).

Tokyo: Mainichi Shinbun-sha, Showa 42 (1967).
OUT OF STOCK
See also: Shashin Shuho


WATABE Yukichi.
Alaska Eskimo
.

Tokyo: Asahi Sonorama (Sonorama Shashin Sensho 20), Showa 54 (1979).
OUT OF STOCKWATANABE Yoshio.
Ise Jingu
(Ise Shrine).

Tokyo: Heibon-sha, 1973.
OUT OF STOCK


YOKOSUKA Noriaki.
Sha / Shafts
.

Tokyo: Chuo Koron-sha (Eizo no Gendai 9), 1972.
OUT OF STOCK

YOKOSUKA Noriaki / INOUE Seiryu / YAMADA Shuji..
Kyoto no Kiroku

(Kyoto: A Document).

Tokyo: Jiji Tsushin, 1974.
7 volumes (wear to slipcases)
EUR 200-


YOKOSUKA Noriaki / INOUE Seiryu / YAMADA Shuji..
Kyoto no Kiroku

(Kyoto: A Document).

Tokyo: Jiji Tsushin, 1974.
7 volumes (wear to slipcases)
EUR 200-


YAMADA Toshio.
Kazoku
(Family)


Tokyo: Shashin-tsushin-sha, 1987. OUT OF STOCKYAMAHATA Yosuke.
Nihon no Shashinka: Yamahata Yosuke.


Tokyo: Iwanami Shoten (Nihon no Shashinka 23), 1998. EUR 50-

YANAGISAWA Shin.
Hokuriku Kiko / A Journey in Hokuriku
.

Tokyo: Shuei-sha (Nihon no Kokoro / Gendai Nihon Shashin Zenshu 11), 1981.
Fine, obi: EUR 150-


YASUHISA Kazunari.
Shiroi Ookoku: Himalaya

(The White Kingdom).

Tokyo: Chunichi Shimbun Tokyo Honsha, 1973.
EUR 60-

YATO Tamotsu.
Taido. Young Samurai: Bodybuilders of Japan
.

Tokyo / NY: Weatherhill, 1967.
2nd pr. (1974)
OUT OF STOCK


YOKOSUKA Noriaki.
Sha / Shafts
.

Tokyo: Chuo Koron-sha (Eizo no Gendai 9), 1972.
OUT OF STOCK

YOKOSUKA Noriaki / INOUE Seiryu / YAMADA Shuji..
Kyoto no Kiroku

(Kyoto: A Document).

Tokyo: Jiji Tsushin, 1974.
7 volumes (wear to slipcases)
EUR 200-


IKEDA Masuo /
YOSHIDA Ruiko.
Ikeda Masuo: Geijutsu to Ningen
(The Man and his Art).

Tokyo: Mainichi Shimbun-sha, Showa 52 (1977). SIGNED by Ikeda. EUR 100-

YOSHIOKA Yasuhiro.
Y. Yoshioka / Yoshioka Yasuhiro Shashinshu - Sakuhinshu
(A Collection of Artworks / Photographs).

Tokyo: Yoshioka Yasuhiro, 1963.
OUT OF STOCK

YOSHIOKA Yasuhiro.
Juu-ai: Dai-3 no Venus
(Animal Love: The Third Venus).

Tokyo: Sogo Tosho, 1971.
Complete. OUT OF STOCK

YOSHIOKA Yasuhiro.
Sodomu no Rakuen

(The Paradise of Sodom).

Tokyo: Haga Shoten, 1971. 1st.
OUT OF STOCK

YOSHIYUKI Kohei.
Document: Kouen / Koen
(Park).

Tokyo: Seven / Sebun-sha (Seven Mook 4), 1980.
1st ed., 2nd pr., blue obi (lack to dj top spine-end): EUR 250-