Welcome!

☞ The Photographic Prints, Posters & Postcards on one hand, and the Original Artworks, Drawings and Prints on the other, now have their own, especially dedicated pages! These sections had grown so vast that navigation was getting unpractical. Better now, we hope.

Recent AcquisitionsBelow are the most recently listed items
and links to the relevant stock lists (where the prices are found).
Orders and Enquiries: E-mailUPDATE

Henshin Ninja Arashi Banso Pop-up Book Japan
(POP-UP BOOK)
Henshin Ninja Arashi (1972, 1st).UPDATE


SHINOYAMA Kishin / MOTOKI Masahiro.
Accidents 2: white room
(1991, 1st, obi)NARAHARA Ikko.
Celebration of Life / Ikiru Yorokobi
(1972)HOSOE Eikoh / ICHIMURA Tetsuya / OKURA Shunji.
Eros' Chats: Onna
(1969)UPDATE

PHOTOBOOKS etc.


MORIYAMA Daido.
Northern
(2009, obi, mint, signed)ARAKI Nobuyoshi.
Araki Nobuyoshi no Nise-nikki / Pseudo-diary
(1980, obi, signed)ARAKI Nobuyoshi.
Erotos
(1993, obi)HARA Kyoichi.
Kiteki no Shi: Sayonara Jokikikansha-tachi

(The Poem of the Steam Whistle: Bye-bye, Steam Locomotives)
1975 calendarSHINOYAMA Kishin.
Nude.
(1970, hardcover)TAKANASHI Yutaka.
Jinzo
(1979)

PHOTO MAGAZINES


Asahi Weekly 1957/11/10:
ISHIMOTO Yasuhiro, SHIMADA Kinsuke..Asahi Camera 1966/12:
KUWABARA Shisei, ASAMI Yutaka, TOMIYAMA Haruo..Asahi Camera 1968/10:
NAKAHIRA Takuma, SHIRAKAWA Yoshikazu, TOMIYAMA Haruo..Asahi Camera 1975/2:
FUKASE Masahisa, UEDA Shoji, ARAKI Nobuyoshi, KITAI Kazuo..Asahi Camera 1975/4:
TAKANASHI Yutaka, KITAI Kazuo, TOKUNAGA Koichi..Asahi Camera 1975/8:
NARAHARA Ikko, WATANABE Hitomi, HANABUSA Shinzo, ARAKI Nobuyoshi, FUKASE Masahisa, KITAI Kazuo..
Camera Mainichi 1955/6:
DOMON Ken, FUKUDA Katsuji, The Family of Man..Camera Mainichi 1963/6:
ISHIMOTO Yasuhiro, HOSOE Eikoh, FUKASE Masahisa, TAKANASHI Yutaka..Camera Mainichi 1963/10:
UEDA Shoji, ISHIMOTO Yasuhiro, TAKANASHI Yutaka, YOKOSUKA Noriaki..Camera Mainichi 1965/2:
TOMATSU Shomei, HOSOE Eikoh, TATSUKI Yoshihiro, TAKANASHI Yutaka..Camera Mainichi 1966/9:
NARAHARA Ikko, FUKASE Masahisa..Camera Mainichi 1967/9:
NARAHARA Ikko, TOMIYAMA Haruo, SHIRAHATA Shiro..Camera Mainichi 1968/9:
OGAWA Takayuki, ISHIMOTO Yasuhiro, NARAHARA Ikko..Camera Mainichi 1977/12:
SUDA Issei, INAKOSHI Koichi, IMAI Hisae, TATSUKI Yoshihiro..Camera Mainichi 1980/6:
MOCHIZUKI Hiroaki, SUZUKI Kiyoshi, SUDA Issei, HARA Kiyoshi..UPDATE

PHOTOBOOKS & PHOTO MAGAZINES


TAMABAYASHI Haruo.
Bunshin Hyakushi
(Japanese Tattoos, 1941)SHINOYAMA Kishin.
Marie's Seven Days in Molokai
(1972, signed copy)TOMATSU Shomei.
Taiyo no Enpitsu / The Pencil of the Sun
(1975)Asahi Camera 1957/7-8: Summer Special:
KIMURA Ihei, DOISNEAU, ITO Noriyoshi, FUNAYAMA Katsu..Asahi Camera 1957/8:
KIMURA Ihei, MIKI Jun, NAKAMURA Rikko..Asahi Camera 1960/12:
NAGANO Shigeichi, HARAMOTO Kozo, KANAYA Saburo..Asahi Camera 1963/9:
ISHIMOTO Yasuhiro..Asahi Camera 1966/5:
SHIRAKAWA Yoshikazu, HANABUSA Shinzo, TAKANASHI Yutaka, NAKAMURA Masaya..Asahi Camera 1966/8:
FUKUSHIMA Kikujiro, TANUMA Takeyoshi, FURUBE Susumu..Asahi Camera 1968/12:
NAKAMURA Teruo, KUMAKIRI Keisuke, YANO Yoshiyuki..Asahi Camera 1975/3:
MORINAGA Jun, KUWABARA Kineo, KITAI Kazuo..Asahi Camera 1975/7:
YANAGISAWA Shin, KITAI Kazuo, ARAKI Nobuyoshi, INAMURA Takamasa..Asahi Camera 1975/12:
TAKANASHI Yutaka, KITAI Kazuo, ARAKI Nobuyoshi, ICHIMURA Tetsuya..Asahi Camera 6/1976:
KITAI Kazuo, SHINOYAMA Kishin, NAKAHIRA Takuma..Asahi Journal 1968/10/20:
KURIHARA Tatsuo, MORIMURA Asaka, TAKAMURA Tadashi.Asahi Journal 1968/11/3:
TOMIYAMA Haruo, AKIYAMA Tadasuke & SATO Haruo,
IKEDA Masuo..Asahi Journal 1969/3/23:
MORIYAMA Daido, ISHIGURO Kenji, SUGITA Tooru..Asahi Journal 1970/6/7:
MORIYAMA Daido, TAKASE Yoshio, MAD AMANO.Asahi Journal 1971/1/22:
NAGANO Shigeichi, ASAKURA Toshihiro, AKASEGAWA Genpei..Asahi Journal 1971/2/12:
SUZUKI Kiyoshi, ISHIGURO Kenji, AKASEGAWA Genpei.Asahi Journal 1972/1/28:
MORIYAMA Daido, INOUE Hisashi, TAKAMATSU Jiro..
Camera Mainichi 1956/12:
MATSUGI Fujio, AMA Hiroshi, MUNAKATA Shiko..Camera Mainichi 1960/9:
Kyoto, HOSOE Eikoh, NAGANO Shigeichi, UEDA Shoji..Camera Mainichi 1961/2:
NAGANO Shigeichi, TANUMA Takeyoshi, KONISHI Hiroshi..Camera Mainichi 1962/3:
MIDORIKAWA Yoichi, SATO Akira, NAKAMURA Masaya, INAMURA Takamasa, ISHIMOTO Yasuhiro..Camera Mainichi 1964/10:
ISHIMOTO Yasuhiro, NAGANO Shigeichi, YANAGISAWA Shin, ISHIMOTO Yasuhiro..Camera Mainichi 1964/11:
TAKANASHI Yutaka, TOMATSU Shomei, YANAGISAWA Shin..Camera Mainichi 1964/12:
FUKASE Masahisa, TOMATSU Shomei, NAGANO Shigeichi..Camera Mainichi 1965/6:
SHINOYAMA Kishin (Issei Miyake), Studio TIO, ONO Genjiro..Camera Mainichi 1966/12:
SATO Akira, YANAGISAWA Shin, NAGANO Shigeichi, TOMATSU Shomei..Camera Mainichi 1967/2:
TAKANASHI Yutaka, NARAHARA Ikko, TOMIYAMA Haruo, FUKASE Masahisa..Camera Mainichi 1968/5:
NARAHARA Ikko, TOMIYAMA Haruo, FUKASE Masahisa..Camera Mainichi 1969/1:
NAKANISHI Hiroshi, GOCHO Shigeo, NAKAMURA Masaya, TOMATSU Shomei..Camera Mainichi 1969/5:
OGAWA Takayuki, NAKANISHI Hiroshi, AKIYAMA Ryoji, WATANABE Hitomi..Camera Mainichi '72/4: American Point IKKO
YOKOSUKA Noriaki, KAWADA Kikuji, TSUCHIDA Hiromi..Camera Mainichi 1977/2:
SUDA Issei, KURATA Seiji, SAWATARI Hajime, ARAMASA Taku..Camera Mainichi 1977/7:
HOSOE Eikoh, NAITO Masatoshi, SUGIMOTO Hiroshi..Camera Mainichi 1977/8:
MORIYAMA Daido, ARAKI Nobuyoshi, HORIUCHI Hatsutaro..Camera Mainichi 1978/12: ARAKI Shojo Sekai
TATSUKI Yoshihiro, WATANABE Hitomi, ENDO Chiari..Camera Mainichi 1979/1:
UEDA Shoji, HARA Kyoichi, SAWATARI Hajime..Camera Mainichi 1980/9:
TATSUKI Yoshihiro, SUDA Issei, USUI Ikko..Camera Mainichi 1984/3:
NAITO Masatoshi, YAMAZAKI Hiroshi, MORIYAMA Daido..UPDATE

ORIGINAL PHOTO PRINTS


Japanese-Russian Funeral
(large albumen print, Meiji-Taisho)MIZUNOE Takiko:
13 Photographic Portraits

(Shochiku Shojo Kagekibu / Kagekidan, 1932-43)NOMURA Katsuo.
16 large silver prints

(1940s-50s, incl. Brazil Maru liner)Women University Students' Photography Projects
(200+ original prints, 1964)FUJITA Toshio / SAWADA Shigetaka.
St Svayan / Subuyan Musical:
2 posters, 9 b&w silver prints, 1 leaflet
(1968)8th Tokyo International Trade Fair:
53 color prints
(1969)NOGAMI Tohru.
130+ original prints
(mainly Tokyo, 1960s-1980s)TOMIYAMA Haruo.
Gendai Gokan / Our Day: 6 original prints
(1970-71)YOSHIDA Ruiko.
Harlem Exhibition Archive: 38 Original Prints
(1970), '71 exhibition-related material, and her Harlem books: Black is Beautiful (Hot Days in Harlem, 1972), Harlem: Black Angels (1974, signed)Kokuhakuteki Joyuron
Film Still: ASAOKA Ruriko
(1971)Photo Album: Hokkaido Steam Locomotives
(72 color prints, early 1970s)HAYASHI Tadahiko.
32 original prints: Japanese artists & celebrities
(1970s)HARA Kyoichi.
10 Original Prints: Japan's Last Steam Locomotives
(1974)YAMAGUCHI Momoe.
Shiosai: 5 Film Stills
(The Sound of the Waves, 1975)Explicit Western nude prints
from a Japanese private collection

(41 b&w silver prints, 1970-1980s)SAGAWA Issei.
Set of 11 signed prints and 2 cards
(early 1990s)KOJIMA Mari.
Bird Flu
(7 signed A4 color prints,
edition of 10, 2011)PHOTOBOOKS & RELATED


Tokyo Taishin Taika Shashinsho
(Great Kanto Earthquake: Photographs of Tokyo, 1923)WATANABE Yoshio.
Snappu Shashin no Neraikata - Utsushikata

(Snap Photography, 1937).SAWA Kuro.
Jinbutsu Satsueihou
(Portrait Photography, 1937)Asahi Camera Nihon Shashin Nenkan Showa 14 /
Japan Photography Annual 1939Shashin Shuho
(30 issues, 1942-1944)Shashin Bunka 11/1942
(DOMON Ken, MIDORIKAWA Yoichi, Wartime Japan)Shashin Kagaku 2/1944
(MIDORIKAWA Yoichi, OOMORI Kazuo..)FUKUDA Katsuji.
Jintai Shoka
(Odes to the Human Body, 1947)Asahi Camera 12/1950Tokyo Daikushu Hiroku Shashin-shu / Tokyo in Raiders' Ordeal
(Photographs from the Archives on the Great Tokyo Air Raid, 1953)TAMURA Shigeru.
Gendai Nippon no Hyaku-nin

(100 Portraits of Contemporary Japan, 1953)
.


Photo Art 4/1953HAMAYA Hiroshi.
Ura Nihon
(Japan's Back Coast, 1957)Nude: AKIYAMA Shotaro, HOSOE Eikoh,
OTAKE Shoji, SUGIYAMA Kira.. (1960)Asahi Camera
1964 Complete Year
(12 vol.)NARAHARA Ikko.
Europe - Where Time Has Stopped
(1967)TAMURA Shigeru.
Kita-Betonamu no Shogen
(Testimony of North Vietnam, 1967)MORIYAMA Daido.
Asahi Journal & Playboy Magazine Works

(30 vol., 1967-1972)TOMIYAMA Haruo.
'America is America' exhibition
unique handcrafted poster dummy
(1970)WAKAMATSU Tad.
Ipy Girl Ipy
(1970, one signed copy, one regular copy)JAPAN PHOTOGRAPHERS SOCIETY.
History of Japanese Photography 1840-1945
(1971)
History of Modern Japanese Photography 1945-1970 (1977)NARAHARA Ikko.
Original Posters: Spain, etc!
(1970s)TATSUKI Yasuhiro.
Original Posters: Eves, Private, etc!
(1970s)SHINOYAMA Kishin.
Nude
(1970)AOSHIMA Yukio.
The AOSHIMA Magazine: Parody No. 1

(YOSHIOKA Yasuhiro, MAD AMANO, NOSAKA Akiyuki.., 1970)TERAYAMA Shuji / SHINOYAMA Kishin / SHIBUKAWA Ikuyo..
Garigari Hakase no Hanzai Gajo
(1970)Hanashi no Tokushu 60:
MISHIMA Yukio, TAKANASHI Yutaka, KANOH Noriaki.. (1971)HAMAYA Hiroshi.
Senzou Zanzou
(1971, signed)UEDA Shoji.
Izumoji Ryojo
(1971)SAWATARI Hajime / JISSOJI Akio.
Mandara
(Mandala, 1971)Kikan Shashin Eizo / The Photo Image 10.
Winter 1971. Special ASAKURA Toshihiro.Camera Mainichi '72/4.
TOMATSU Shome (Hateruna), MASAHISA Fukase, SAWATARI Hajime..FUJII Hideki.
7ninten Poster
(1972)OFF #1 Visual Dummy Quarterly Photography (1973)SHINOYAMA Kishin / CAROL.
Kanojo wa Kare no Mono
(EP, 1973)OHKI Shigeru / HARA Kyoichi.
Steam Locomotives Calendar Sample Set: Kiteki no Shi

(The Poems of the Steam Whistle:
Calendars for 1974 & 1975, 2 posters, ephemera (1973-1974)OHKI Shigeru.
13 Oversized Steam Locomotive Gravure Posters
(1973)SHINOYAMA Kishin.
Kimiko Kasai Poster
(1976 + Shibusawa Natsuko Poster)INAMURA Takamasa. Renzu no Naka no Onna
(The Women Inside the Lense, Sonorama, 1977)Zettai Zetsumei 4:
ARAKI Nobuyoshi, TSUTSUI Yasutaka
.. (1978)URAGUCHI Kusukazu.
Shima Fudoki
(1978, signed)KIMURA Ihei.
Ikinokoru Shashin: KIMURA Ihei wo Yomu
(1979)NAGANO Shigeichi / TANIKAWA Shuntaro.
Yoru no Byouin / The Hospital at Night
(1979)YOSHIYUKI Kohei.
Document: Koen
(Park, 1980, 1st ed., 2nd pr., obi)SHINOYAMA Kishin.
Il Documento di Visconti
(1982)TABUCHI Yukio.
Azumino Banka
(1982)ARAKI Nobuyoshi.
Shashin Jidai 2nd Anniversary Special Issue:
Live ARAKI Nobuyoshi
(1983)ARAKI Nobuyoshi.
Shashin Jidai 4th Anniversary Special Issue:
ARAKI Nobuyoshi Tokyo Shashin
(1985)MORIYAMA Daido.
MORIYAMA Daido 1970-1979
(1989)SAGAWA Issei.
Happy New Year! '92 Postcard
(1992)


Ina Nobuo Award '76-'95 (1996)SHINOYAMA Kishin / TAKAOKA Saki.
One, Two, Three
(1996, oversized deluxe ed.
with one gelatin silver print)ARAKI Nobuyoshi.
Visions of Japan: Shin Tenshi Matsuri
(1998)MORIYAMA Daido.
Mizu no Yume
(Dreams of Water, 1999, signed)MIDORIKAWA Yoichi.
Nami no Kyoshu
(2002)NOMURA Sakiko.
Tsukuyomi
(2005)MORIYAMA Daido.
t-82
(2006)SUGIMOTO Hiroshi.
Various Archetypes Poster
(2007)


MIDORIKAWA Yoichi.
Midorikawa Yoichi no Sekai
(2007)MORIYAMA Daido.
Osaka +
(2007, signed)MORIYAMA Daido.
Magazine Work 1965-1970 Nippon Gekijo
Magazine Work 1971-1974 Nanika e no Tabi
(2009, signed)VARIA


Japanese-English Baby Dictionary
(miniature book, 1929)

ORIGINAL ARTWORKS, DRAWINGS, PRINTS


Signed Japanese Good Luck Flag (WW2)TAMABAYASHI Haruo.
Nihon Kyodo to Tokyo
(Japanese Hometowns & Tokyo,
autographed manuscript, 1930s)
Sketch Book:
Collection of Original Japanese Paintings
(27 spreads in leporello)Hyakunin Isshu Karuta
(woodblock print, Meiji, wooden box)Konreishiki
(Wedding Ceremony Rules, illustrated manuscript, 1886)KAWABATA Gyokusho.
Shuusho Hyakudai 5
(1898, 12 woodblock prints in leporello)HATA Tsuneharu.
Original Woodcut Print: Rokko
(1916)The Fish-hatted Supplicants
(Hand-colored woodblock print, Meiji-Taisho)KONDO Hidezo.
26 original color drawings
(1930s)Han no Kai: OOIWA Chuichi, TSUKIOKA Ninko, NEMOTO Kagai, FUJIMOTO Toichiryo, MORI Toshun, MIZUFUNE Rokushu, RYOJI Chumei.. 10 original woodcut-printed envelops (1939-1941)Kamishibai: Manga no Ossan no Homerun
(The Old Man Cartoonist's Homerun, 10 original drawings, 1940s-50s?)HASEGAWA Tomisaburo.
2 signed New Year postcards
(1963 & 1965, to SASAJIMA Kihei)INAGAKI Tomoo.
Signed woodcut New Year postcard
(1963, to SASAJIMA Kihei)Joseph LOVE.
Signed woodcut New Year postcard
(1963, to SASAJIMA Kihei)Large paper rubbing:
Poem by Yang JishengMURAKAMI Yutaka.
Original Cover Illustration

for YAMATE Kiichiro's Suronin Biyori (1967)FUJITA Toshio / SAWADA Shigetaka.
St Svayan / Subuyan Musical:
2 posters, 9 b&w silver prints, 1 leaflet
(1968)Original Kirie Artwork:
The Horse Carriage
(1960s-70s)KOBAYASHI Hiroshi.
5 original color drawings
(1960s-1970s)6 Erotic 'Shunga' Scenes on Silk, color-painted by hand (nd)KUBO Masao. 2 original drawings
(Itterasshai!, 1960s - The Samurai & the White Snake, 1970s)12 original artworks: Yoshitsune Senbonzakura (1970s)AKINO Takumi.
2 Signed Original Drawings
(1970s)SUGITA Yutaka.
40+ original drawings & paintings
(early 1970s)SERIZAWA Keisuke.
17 original katazome artworks
(1970s)MITSUI Eiichi.
Signed Original Drawing: Samurai vs. Ninja
(1970s)NARUSE Kazutomi.
23 original drawings of samurai, nihon bijin & Co!
(1970s)YOKOZUKA Shigeru.
Signed Original Drawing:
Japanese woman in kimono in the countryside
(1970s)Signed Original Drawing:
Ancient China Female Outfit
(1970s)Original Signed Drawing:
Man lost among female bodies and male faces
(1970s)HIKOJI.
4 signed original ink drawings
for O-Nanatsu Kanzashi
(The Seven Hairpins, 1970s)Set of 22 original katazome:
The Traditional Making of WashiSHIRAYAMA Kaoru.
24 signed original ink drawings for Ishin Jokeizu
(The Genealogy of the Women of the [Meiji] Restoration)TAKAHASHI Shinji.
4 original short manga/comics
(1970s)ISHIYAMA Hiroshi.
6 original news ink drawings (1970s).Original Manga Genga:
The Legend of the Beginning of the World
(complete story, 9 pl.)


Original Katazome Calendar for 1976TOKITA Kan.
30 original drawings for samurai series
(1970s)TOKITA Kan.
Original color drawing

(a little girl falling alseep at the sound of the night insect orchestra)KOIZUMI Sumio.
10 signed original drawings
(1970s)Original period drawing: woman in kimono with a walking stick, walking alongside a fence (1970s)ISHIDA Ryosuke.
10 original kirie / senga artworks
(1970s-80s)Original watercolor paintings (children, 1970s-80s?)SAEKI Katsusuke.
The complete set of the original drawings for
Agatha CHRISTIE. Powaro no Bouken: Chokoreeto no Hako.

(The Adventures of Poirot: The Chocolate Box, 1980)KAMA.
Original Kirie Artwork
in TAKIDAIRA Jiro's style (1980s)MUNAKATA Shiko.
Renshi
(mounted on shikishi)SORA.
3 original paintings
(Frog Family / White Rabbits / Storks)TASHIRO Sanzen.
32 original drawings for Arashi no Naka no 17-nen

(17 Years Inside the Storm, 1981)TASHIRO Sanzen.
9 original drawings
(Falconry & varia)UNO Akira / AQUIRAX.
For Akio Nagasawa 1996

(silkscreen & collage poster, numbered /20 & signed)ILLUSTRATED BOOKS & VARIA


SAGANO Hikotaro.
Dai Nippon Zenzu
(Map of Greater Japan, 1891)Shonen Magazine #23
(August 1905, one color pull-tab plate)Hiraizumi Furuato Genjo Taisho-zu
(Hiraizumi Comparative Map, Chusonji, 1908)KUROIWA Yoshima.
Poketto Dai Nippon Zen-Gunbu Chizu: Niigata-ken no Bu

(New Pocket Atlas of Japan: Niigata, 13 maps, 1917)Nikoniko Ponchi (1919)OKURA Kenji / IBE Naomitsu.
Shin Nippon Chokanzu
(New Bird-Eye Map of Japan, 1920)Kotohira-gu go-Annai oyobi
Sanuki Meisho Zue

(Map of Kotohira Shrine and Guide of Sanuki, leporello, 1929)YUKAWA Shunji.
Tokai Rakuen Atami Onsen Yurai Annai Izu

(Atami Hot Spring leporello map, 1929)Nikko Annaizu
(Guide Map of Nikko, leporello, 1931)TAKAHASHI Gosan / HYUGA Makoto.
Tonma na Tonkuma
(Kamishibai, 1938).


Aru Baikin no Issho
(The Life of a Germ, Medical Kamishibai, 1942)KUROSAKI Yoshisuke.
Kin-iro no Uo
(Kamishibai, 1946)NISHI Saburou & TAMAO Seiichi.
8 wonderful Japanese folktales and albums for children

(1951, Issunboshi, Saru Kani, Norimono, Ningyo..)KAWAKAMI Sumio.
Egeresu iru wa Jinbutsu
(People in English, ABC Book, 1953)HANI Setsuko, HAYAKAWA Motoji.
Kodomo-kai no Techo
(Children Activity Book, 1954)OOKAWA Hideo.
Saruta no Yakusoku
(Kamishibai, 1958)YANAGI Soetsu. MUNAKATA Shiko:
Woodblock Prints 1935-1958
(1958, signed)KAWASAKI Daiji / MATSUYAMA Fumio.
Taro-kuma Jiro-kuma
(Kamishibai, 1958)ISOBE Yukihisa.
Yukihisa Isobe Exhibition 1964 April 6-18
(movable book)WAKAYAMA Ken / NAGASAKI Gennosuke.
Usagi to Zo no Oo-sama
(Kamishibai, 1967)


KAJIYAMA Toshio / TAKASAKA Tomohide.
Ichiban Chiisai Mono
(Art Brut children's book, 1971)Himitsu no Akko-chan

(The Secrets of Akko-chan, Pop-Up Book, 1972)


SAEKI Toshio.
Saeki Toshio Gashu
(1970)(SAEKI Toshio)
Heibon Punch: Special Eros: Saeki Toshio (1972)TEZUKA Osamu.
Tetsuwan Atom: Hot Dog Heidan no Maki

(Astro Boy, Pop-up Book, ca. 1976)TAKEDA HIDEO.
Opera Glasses (1977, original drawing, signed)SENA Keiko / HAMADA Hirosuke & Rumi.
Imo no Kyoudai
(The Potato Siblings, Kamishibai, 1977)Taiyo Monthly Deluxe 191.
Special: Japanese Picture Books
(1979)
.


MORI Tatsuo / SAEKI Toshio.
Janken Pon
(Rock Paper Scissors, 1980, 1st pr.)TAKIDAIRA Jiro / SAITO Ryusuke.
Hanasakiyama
(Deluxe ed., 800 copies, signed, 1980)TAKIDAIRA Jiro / SAITO Ryusuke.
Hannichi Mura
(Deluxe ed., 500 copies, signed, 1980)UNO Akira / SUGITA Yutaka.
Fushigi no Kuni no Arisu / Chemu to Cheku

(Alice's Adventures in Wonderland /
The Town Mouse and the Country Mouse, 1981)TAKIDAIRA Jiro / SAITO Ryusuke.
Hi no Tori
(Deluxe ed., 400 copies, signed, 1982)TAKEDA Hideo.
Genpei
(1985, original drawing, signed)SAEKI Toshio.
Tejina de Damashikko

(Deceive Them With Magic Tricks!, 1989)SAEKI Toshio.
Signed Postcard
(1996)GARLIC BOYS / SAEKI Toshio.
Mushroom Cut
(LP, 2001)SAEKI Toshio.
Himo to Wagomu de Damashikko

(Let's Play Tricks with Strings and Rubber Bands!, 2005)UNO Akira (AQUIRAX) / HACHIKAI Mimi.
Escargot no Yoake
(2006, signed)


UPDATE


AKIYAMA Shotaro.
Onna
(Women, 1965)ARAKI Nobuyoshi.
Araki Nobuyoshi no Nise-nikki / Pseudo-diary
(1980, signed)FUKUDA Katsuji.
1951 Calendar Sakuhinshu
(1950, rare)DOMON Ken.
Domon Ken Sakuhinshu
(Collection of Works, 1958)Fuukei Sakuhinshu
(Collection of Landscapes, 1958)HAYATA Yuji.
Onna
(Woman, 1965)ISHIKAWA Naoki.
Pole to Pole.
(2003, signed)ITOH Meitoku.
Genfukei / Original Sight 100
(1987)IWAGO Tokumitsu.
Kobi
(1970, Animal Copulation)Kikan Shashin Eizo / The Photo Image 8
(Spring 1971)KIMURA Ihei.
Akita.
(1978)MIDORIKAWA Yoichi.
Setonaikai
(1962, rare VG condition)NAGASHIMA Yurie.
Pastime Paradise 1992-2000
(2000)NAKAMURA Rikko.
Nude wo Utsusu
(Nude Photography, 1976)NARAHARA Ikko.
Spain / España
(1969)Nude Photo-shu
(Collection of Nude Photographs, 1958)


SUDA Issei.
Waga Tokyo 100
(1979)SHINOYAMA Kishin / TENJO SAJIKI.
Hatsukoi Jigoku-hen
(LP / 1970)SHINOYAMA Kishin.
Paris.
(1977, obi)SHINOYAMA Kishin / HIGUCHI Kanako.
Accidents 1: Water Fruit
(1991, SIGNED)TABUCHI Yukio.
Yama no Kisetsu
(1969)TABUCHI Yukio.
Azumino
(1976)TAKEHISA Yumeji, Sono Shashin no Sekai
(The World of Yumeji TAKEHISA's Photographs, 1978)TANUMA Takeyoshi.
Shitamachi, Hitomukashi / Old Town... The Tokyo of Yesteryear
(1980)TOMATSU Shomei.
Hikaru Kaze - Okinawa.
(1979, obi)UEDA SHOJI.
Izumo no Shinwa
(Izumo Myths, 1965)

MIYATA Masayuki.
Kirie-gashu
(1972, signed)SAEKI Toshio.
Saeki Toshio Sakuhinshu
(1971, signed)UNO Akira / AQUIRAX
Ryu no Okurimono
(2004, pop-up book, signed)WADA Makoto / Lewis CARROLL. Fushigi no Kuni no Arisu
(Alice's Adventures in Wonderland, 1975 & 1988)


UPDATE


Design No. 133
(1970, MORIYAMA Daido, MATSUNAGA Ken..)Shinobukawa
Film Still A
(KAMIMURA Kyoko, 1975)Shinobukawa
Film Still B
(KAMIMURA Kyoko, 1975)TATSUKI Yoshihiro.
Erotica Larotica
(1972, signed)YOSHIOKA Yasuhiro.
Sodomu no Rakuen
(1971)DOPPYO-TOKO-KAI.
Yatsugatake Kenkyu
(1963, 2 vol.)NARAHARA Ikko.
NK 1996 Printing Paper Samples
(1996)MIDORIKAWA Yoichi.
Tabi Nikki
(Travel Diary, 1984, signed)SHINOYAMA Kishin.
Shinjuku
(1991, signed)Kikan Shashin Eizo / The Photo Image 4 (1970)Kikan Shashin Eizo / The Photo Image 7 (1971)YOKOO Tadanori.
Jisen Sakuhinshu
(1977)SUGITA Yutaka.
Sanbiki no Kuma
(The Three Bears, 1977)SUGITA Yutaka.
Isoppu Dowa
(Aesop's Fables, 1979)


Shunga leporello
(12 color erotic woodblock prints)(KYOKUTEI Bakin).
Jitsuroku Ehon Satomi Hakkenden

(fully illustrated and engraved, 1892)TANAKA Yoshikado.
Bankkoku Shiryaku

(World History, 5 vol., 1875-1876, 37 plates)Kateikyouiku: Joreishiki
(Home Education: Women's Manners in the Meiji Period,
12 color plates in leporello, 1940s-1950s?)FUKAZAWA Yukichi.
Sekai Kunizukushi
(Countries of the World,
vol. 1: Asia, 1869, 12 plates, 2 color maps)Satakeshi - Taiheiki
Manuscript (early Meiji)Kawaii Ko Iroha Karuta Card Game
(1950s, 2 f., uncut)Edo Iroha Karuta Card Game
(1950s, 2 f., uncut)Choujin Bibyun
(pop-up book, 1976)The Kagestar
(pop-up book, 1976)Tsuru no Ongaeshi
(pop-up book, 1976)Ganbare Robokon
(pop-up book, 1976)TAKIDAIRA Jiro.
Kirie Tea Cup
(Arita-ware, 1979)FUKUDA Katsuji.
Onna no Utsushikata / Photokunst von Frauen
(1937)FUKUDA Katsuji.
Zoku Onna no Utsushikata
(1939)ARAKI Nobuyoshi.
Midori
(1982, 1987)KIMURA Ihei.
Impression of Europe II
(1956)New Osaka Postcards Set (8 color postcards set, 1970s).SUZUKI Risaku.
Torii
(2012, signed)HOSOE Eikoh. Aperture Masters of Photography: Hosoe Eikoh
(1999, signed copy)FUKADA Kyuya / TAKEFUJI Sakuta..
Himalaya
(1956)SAEKI Toshio.
1970, Toshio Saeki
(2006, signed)TOMATSU Shomei. Aichi Mandala:
The Early Works of Shomei Tomatsu
(2006)TANAKA Shinsuke / ARAI Asuka. 3 Biki no Kuma (The 3 Bears / 2009) A make-it-yourself pop-up book!ISHIMOTO Yasuhiro.
Yamataikoku Genso
(1980)(BUNRAKU) TAKEMOTO Sumitayu.
Bunraku Joururi Monogatari
(1943)SUGITA Yutaka, WAKAYAMA Shizuko / TERAMURA Teruo.
Kobito no Piko
(1968)
IWAMIYA Takeji / TORIGOE Kenzaburo.
Ryukyu Shinwa
(Okinawan Mythology, 1966)MORI Sumio.
Kojou no Mon
(The Gates of the Old Castle - The Rebuilding of Ueda High School, Hokkaido, 1977)


SHIBATA Toshio.
For Grey
(2009, ltd. pr., signed)SHIBATA Toshio.
A View
(2009, ltd. pr., signed)GOMI Taro.
Omiseyasan
(The Shopping Mall, giant accordion book)GOMI Taro.
Dobutsu Rando
(Animal Safari, giant accordion book)TAKIDAIRA Jiro / NASUDA Minoru.
Tsuchi no Douji
(The Child of the Earth, 1970)MORIYAMA Daido.
Visions of Japan: Paris
(1999)MORIYAMA Daido.
It
(2006, mint)MORIYAMA Daido.
Osaka +
(2007, 1st pr.)MORIYAMA Daido.
Light and Shadow /
Hikari to Kage
(2009, mint, signed)MORIYAMA Daido.
Buenos Aires
(2009, mint, signed)MORIYAMA Daido.
Nakaji
(2010, mint, signed)NARAHARA Ikko. Chikakute Harukana Tabi /
Journey to 'A Land So Near And Yet So Far'
(1979)
MIDORIKAWA Yoichi. Onna. Satsuei no Jitsugi.
(Women. Practical Shooting. 1950)MORIYAMA Daido. Toono Monogatari (1976, 1st ed.)MORIYAMA Daido /
TERAYAMA Shuji.
Aa, Koya
(2005, signed)NARAHARA Ikko. Venezia no Yoru / Venice: Nightscapes
(1985, signed)


NOMURA Sakiko.
Kuroneko
(Black Cat, 2002)OKURA Shunji / FUJIMORI Yasukazu.
15-sai no Ijo-mono
(The 15 year-old Abnormal, 1960)(SAWATARI Hajime)
Hatsukoi - Jigoku-hen Film Still A
(1968, silver print)(SAWATARI Hajime)
Hatsukoi - Jigoku-hen Film Still B
(1968, silver print)
SHINOYAMA Kishin / YOKOO Tadanori / etc.
Graphic Image '74 Word+Image
(1974)SHINOYAMA Kishin / YOKOO Tadanori.
Yokoo Tadanori soshite Indo
(Tadanori Yokoo and India, 1976)SHINOYAMA Kishin.
Hashi wo Wataru to / Beyond the Bridge
(1976)


SHINOYAMA Kishin. Kamera-kozo no Sekai-ryoko
(The Camera-Kid's World Travels, 1977)SHINOYAMA Kishin. Bibun
(Photo Flip Book, 1984)SHINOYAMA Kishin / MIYAZAWA Rie. Santa Fe (1991, 1st pr.)SHINOYAMA Kishin / MOTOKI Masahiro.
Accidents 2: white room
(1991)TAKANASHI Yutaka.
Shin Oku no Hosomichi
(1982)TAKETAZU Minoru.
Kitakitsune
(Hokkaido Fox / 1974)TAMABAYASHI Haruo. Irezumi / Bunshin Hyakushi
(Tatoos of a Hundred Shapes, 1941)TOMATSU Shomei. Islands of Time / Toki no Shimajima (1998)YOKOSUKA Noriaki, INOUE Seiryu, YAMADA Shuji..
Kyoto no Kiroku
(Recordings of Kyoto). 7 volumes (1974)SAEKI Toshio.
The Earliest Works of Toshio Saeki
(2002, signed)SAEKI Toshio.
Les premiers dessins de Toshio Saeki

(2006, ed. of 120 with signed silkscreen print)
TAKEHISA Yumeji. Complete Works, Illustrated
(10 volumes, 1975-1977)Doubutsu E-Awase
(Animal Matching Card Game, 1930s-40s)Inubou Karuta
(Inubo Iroha Card Game, 1940s-50s)ANNO Mitsumasa.
Kirigami Edo Iroha
(Karuta Card Game, 1978, deluxe ed., signed)ANNO Mitsumasa.
Kirigami Edo Iroha
(2001)SEGAWA Yasuo.
Inubo Karuta
(Karuta Card Game, 1975)YANAGISAWA Kyoko.
Kirie no Issa Karuta
(Karuta Game, 1970s)


TAKIDAIRA Jiro. Kirie Karuta: Edo Iroha
(Edo / Old Tokyo Iroha Karuta Game, deluxe ed., 1974)TAKIDAIRA Jiro. Kirie Karuta: Edo Iroha
(Edo / Old Tokyo Iroha Karuta Game, silkscreen b&w, 1970s)TAKIDAIRA Jiro.
Kirie Karuta: Kamigata Iroha

(Kyoto Iroha Karuta Game, deluxe ed., 1973)TAKIDAIRA Jiro.
Kirie Karuta: Kamigata Iroha

(Kyoto Iroha Karuta Game, silkscreen b&w, 1970s)TAKIDAIRA Jiro.
Kirie Karuta: Kamigata Iroha

(Kyoto Iroha Karuta Game, color)WADA Makoto / Lewis CARROLL. Fushigi no Kuni no Arisu
(Alice's Adventures in Wonderland, 1975)