Welcome!

☞ The Photographic Prints, Posters & Postcards on one hand, and the Original Artworks, Drawings and Prints on the other, now have their own, especially dedicated pages! These sections had grown so vast that navigation was getting unpractical. Better now, we hope.

Japanese Photobooks Stocklist T


TABUCHI YUKIO
TAKANASHI YUTAKA
TAKANO RYUDAI
TAKEFUJI SAKUTA
TAKEHISA YUMEJI
TAKETAZU MINORU
TAMABAYASHI HARUO
TAMOTO KENZO
TAMURA SHIGERU
TANAKA KAHORU
TANAKA KOTARO
TANUMA TAKEYOSHI
TATSUKI YOSHIHIRO
TERAYAMA SHUJI
(TOKYO)
TOMATSU SHOMEI
TOMIYAMA HARUO
TSUCHIDA HIROMI


TABUCHI Yukio.
Yama no Kisetsu

(The Seasons in the Mountain).

Asahi Shinbun-sha, 1969.
Fine: EUR 200-

TABUCHI Yukio.
Yama no Ishou

(Designs of the Mountain).

Asahi Shinbun-sha, 1971.
OUT OF STOCK

TABUCHI Yukio.
Asama, Yatsugatake
.

Asahi Shinbun-sha, 1974.
* Fine (foxing to dj): EUR 140-
* Excellent: EUR 180-

TABUCHI Yukio.
Azumino
.

Asahi Shinbun-sha, 1976. Excellent: EUR 200-

TABUCHI Yukio.
Azumino Banka
.

Asahi Shinbun-sha, 1982. VG: EUR 200-

TAKANASHI Yutaka.
Jinzo
(Statues of Men).

Tokyo: Shinya Sosho
(Ecriture 5), 1979.
Dj, obi, fine: EUR 80-

TAKANASHI Yutaka /
OKADA Takahiko.
Toshi wa Yume Mizu

(Cities Don't Dream).

Yokohama: Shoshi Yamada, 1979. 1st, slipcase, no obi, VG: EUR 110-.

Case, obi, VG: EUR 140-

Case, obi, SIGNED by Takanashi, VG (light wear/soiling to backstrip): EUR 200-

TAKANASHI Yutaka.
Shin Oku no Hosomichi / New Oku no Hosomichi Revisited
(The New Narrow Roads of the Interior).

Tokyo: Shueisha (Gendai Nihon Shashin Zenshu, Nihon no Kokoro 4), 1982. OUT OF STOCK

See also:
MORIYAMA DAIDO
TAKANO Ryudai.
Para Para: Maria - Toshihisa.


Tokyo: Akio Nagasawa, 2009. FLIPBOOK, NUM., SIGNED.
EUR 60-

FUKADA Kyuya /
TAKEFUJI Sakuta..
Himalaya
.

Tokyo: Chuo-Koron-sha, 1956.
1st ed., slipcase: EUR 30-

TAKEHISA YUMEJI:
See also the ILLUSTRATED BOOKS section
TAKETAZU Minoru.
Kita-Kitsune
(Hokkaido Fox).

Tokyo: Heibonsha (Anima Kaiin-han), 1974.
OUT OF STOCK
TAMABAYASHI Haruo.
Irezumi / Bunshin Hyakushi
(Tattoos of a Hundred Shapes).

Tokyo: Bunkawadoshobo,
1941. Hardcover (good copy), case (damaged, repaired):
OUT OF STOCK


See also the LITERATURE & MISC. section.
(TAMOTO Kenzo)
Hokkaido Kaitaku Shashin-shi: Kiroku no Genten
(A Photo-History of the Hokkaido Frontier: The Origin of a Document).

Tokyo: Nikkor (Nikon Salon Books 6), Showa 55 (1980).
EUR 50-

TAMURA Shigeru.
Kita-Betonamu no Shogen
(Testimony of North Vietnam).

Shin Nippon Shuppan-sha, 1967. Fine (light wear to cover):
EUR 90-

TANAKA Kahoru.
Higashi Indo
(Indonesia).

Tokyo: Meguro Shoten, Showa 19 (1944). 350 b&w pics. 1st, dj, fine (light wear to dj):
EUR 230-

TANAKA Kotaro.
Hikariato 1978

(Traces of Light).

Osaka: (Private Press), 1978. 20 color plates in portfolio,
300 COPIES, SIGNED.
EUR 300-


TATSUKI Yoshihiro.
Eves / Eve-tachi
.

T: Sankei-Shimbun, 1970.
1st pr., no acetate dj, good: EUR 90-
TATSUKI Yoshihiro.
Love LP / Eve-tachi
.

LP. Tokyo: Victor, n.d.
(early 1970s). EUR 120-

TATSUKI Yoshihiro.
Erotica Larotica
.

Tokyo: Hanashi no Tokushu, 1972. 1st, obi, excellent, SIGNED: EUR 160-

Tatsuki Yoshihiro
See also: Original Prints & Posters

(TOKYO)
Tokyo Taishin Taika Shashinsho (Great Kanto Earthquake: Photographs of Tokyo).

Tokyo: Futamatsudo Shoten, Taisho 12 (1923)
OUT OF STOCK

(TOKYO / 1970s)
THE Tokyo.

Tokyo, Osaka & Kitakyushu: Yomiuri-shinbun-sha, 1975.
EUR 80-
(TOKYO / FESTIVALS)
KOIKE Ryuzo / KUBO Yasuo.
Tokyo Matsuri
(Tokyo's Festivals).

Tokyo: Mokuji-sha, Showa 47 (1972). EUR 50-


See also: TOKYO
TOMATSU Shomei.
Senso to Heiwa
(War and Peace).

Tokyo: Iwanami Shoten Shuppan (Iwanami Shashin Bunko 158), 1955.
OUT OF STOCK


TOMATSU Shomei.
Yakimono no Machi — Seto
(Pottery Town: Seto).

Tokyo: Iwanami Shoten Shuppan (Iwanami Shashin Bunko 165), 1955.
OUT OF STOCK

TOMATSU Shomei.
Saraamu Areikomu
(Salaam Aleikoum): Afghanistan.

Tokyo: Shaken, 1968.
Fine: OUT OF STOCKTOMATSU Shomei.
Taiyo no Enpitsu / The Pencil of the Sun
. Okinawa & South-East Asia.

Tokyo: Camera Mainichi / Mainichi Shinbun, 1975.
OUT OF STOCK


TOMATSU Shomei.
Kingdom of Mud / Doro no Ookoku.


Tokyo: Asahi Sonorama (Sonorama Shashin Sensho 12), Showa 53 (1978).
OUT OF STOCK

TOMATSU Shomei.
Hikaru Kaze - Okinawa.


Tokyo: Shueisha (Nihon no Bi 8), 1979. 1st pr., obi, fine:
OUT OF STOCKTOMATSU Shomei.
Haien / Ruinous Gardens
.

Tokyo: Parco Shuppan, 1987.
1st ed.
OUT OF STOCK
TOMATSU Shomei.
Aichi Mandala: The Early Works of Shomei Tomatsu
.

Aichi Prefectural Museum of Art / The Chunichi Shimbun, 2006.
OUT OF STOCKSee also:
KIKAN SHASHIN EIZO / THE PHOTO IMAGE
NIKKOR ANNUALS
CAMERA MAINICHI

TOMIYAMA Haruo, FUJIKAWA Kiyoshi / IKEDA Yasaburo.
Tokyo no 12-sho
(Tokyo's 12 Chapters).

Kyoto / Tokyo: Tanko-shinsha, Showa 38 (1963).
Fine (wear to dj): EUR 60-


TSUCHIDA Hiromi.
Zokushin / Gods of the Earth
.

Yokohama: Ottos Books-sha, 1976.
NEAR-MINT: EUR 280-