Welcome!

☞ The Photographic Prints, Posters & Postcards on one hand, and the Original Artworks, Drawings and Prints on the other, now have their own, especially dedicated pages! These sections had grown so vast that navigation was getting unpractical. Better now, we hope.

Japanese Photobooks Stocklist K-L


KAGEYAMA KOYO
KAGEYAMA MASAO
KAKEGAWA GEN'ICHIRO
KANAI TAKEMORI
KANOH NORIAKI
KAWAUCHI RINKO
KENMOCHI KAZUO
KIKAN SHASHIN EIZO / THE PHOTO IMAGE
KIMURA IHEI
KOBAYASHI SHIN'ICHIRO
KONDO TATSUO
KUMAGAI MOTOICHI
KUZUNISHI SOSEI


KAGEYAMA Koyo.
Aru Hodo Shashinka no Mita Showa 30-nen Shi
(A 30-year History of the Showa Era Seen by a News Photographer).

Tokyo: Ondori-sha, 1955.
1st, dj, slipcase, fine
(wear to dj): EUR 100-KAGEYAMA Koyo / Weekly Yomiuri Special Issue.
Nihon no Josei 100-nen no Kiroku
(100 Years of Women in Japan: A Document).

Tokyo: Yomiuri Shinbun-sha, 1970. Fine: EUR 60-

KAGEYAMA Koyo.
Shashin Showa 50-nen Shi
(A 50-year Photo-History of the Showa Era).

Tokyo: Kodan-sha, Showa 50 (1975). 1st, dj, obi, slipcase, mint: EUR 120-

KAKEGAWA Genichiro / SARASHINA Genzo.
Ainu no Kami-banashi
(The Tales of the Gods of the Ainu). Camera-kiko (A Photo-travelog).

Kyoto / Tokyo: Tanko Shinsha, Showa 42 (1967).
1st pr., dj (wear to dj): EUR 80-

KANAI Takenori. Ishi no Kokoro: Shonara no Ishibotoke (Hearts of Stone: Shonara's Stone Buddhist Images).

Tokyo: Higashi Shuppan, 1980. EUR 50-

KAWAUCHI Rinko.
Hanabi
.

Tokyo: Little More, 2001.
1st pr., dj, 2nd obi, mint:
EUR 90-


KIMURA Ihei.
Kabuki
.

Tokyo: Iwanami Shobo (Iwanami Shashin Bunko 59), 1952. 1st (wear to cover) EUR 15-


KIMURA Ihei.
Select Pictures / Kessaku Shashinshu
(Masterpieces).

Tokyo: Asahi Shinbun / Asahi Camera Henshu, 1954. 1st, dj, slipcase (light wear to dj & case): EUR 180-

KIMURA Ihei.
Impression of Europe.


Tokyo: Asahi Shinbun-sha,
1955. 1st, dj, wrap, slipcase, fine (wear to slipcase):
EUR 150-KIMURA Ihei.
Kimura Ihei no Me
(The Eye of Ihei Kimura).

Tokyo: Asahi Shinbun, 1970.
Fine: EUR 100-
Fine, INSCRIBED & SIGNED, rare: EUR 380-

KIMURA Ihei.
Akita.


Tokyo: Nikkor Club
(Nikon Salon Books 4), 1978.
1st, dj (wear to dj, otherwise VG): EUR 80-


(KIMURA Ihei)
Asahi Camera Special Issue. Ikinokoru Shashin: KIMURA Ihei wo Yomu
(Surviving Photographs: To Read Ihei Kimura). 1979/12.

Tokyo: Asahi Shinbun, 1979.
Fine: EUR 60-

KIMURA Ihei.
Machikado
(Street Corners).

Tokyo: Nikkor Club (Nikon Salon Books 7), 1981. EUR 50-

Ihei Kimura
See also: Asahi Camera Masterclass Series
KOBAYASHI Shinichiro.
Tokyo Bay Side
.

Tokyo: Recycle Bunkasha / Seiun-sha, 1991. 1st, fine: EUR 50-

KOBAYASHI Shinichiro.
Hitogata

(Humanoid Dolls).
692 dolls collection.

Tokyo: DAN-bo, 2000.
1st, dj, obi, fine: EUR 60-KOBAYASHI Shinichiro.
Japan New Map
.

Tokyo: East Press, 2003.
1st ed. OUT OF STOCK

KONDO Tatsuo.
Kohoku.


Tokyo: Nihon Camera-sha, 1977.
OUT OF STOCK

KUMAGAI Motoichi.
Nihon no Shashinka: Motoichi Kumagai.


Tokyo: Iwanami Shoten (Nihon no Shashinka 17), 1997. 1st ed., dj, obi:
EUR 60-

KUZUNISHI Sosei / MAENISHI Yoshio / NAKAMURA Yasuo.
No to No-men no Sekai
(The World of Noh Theater and Noh Masks).

Kyoto / Tokyo: Tanko-sha, Showa 37 (1962). 1st, dj (wear to dj edges): EUR 50-

KUZUNISHI Sosei / KITAGAWA Tadahiko.
Kyogen Hyakuban

(100 Kyogen Plays).

Kyoto & Tokyo: Tanko-shinsha, 1964. 1st, dj, fine: EUR 60-