Welcome!
The recently listed acquisitions are here!
☞ CoVid19: International shipping back to normal to most destinations. Post-Brexit post to the UK all good too. War in Ukraine: severe delays between Asia and Europe.
☞ Vast update for the page dedicated to Original Prints, Posters, Drawings & Artworks, with tons of new beautiful items.

Japanese Photobooks Stocklist K-L


KAGEYAMA KOYO
KAGEYAMA MASAO
KAKEGAWA GEN'ICHIRO
KANAI TAKEMORI
KANOH NORIAKI
KAWAUCHI RINKO
KENMOCHI KAZUO
KIKAN SHASHIN EIZO / THE PHOTO IMAGE
KIMURA IHEI
KOBAYASHI SHIN'ICHIRO
KONDO TATSUO
KUMAGAI MOTOICHI
KUZUNISHI SOSEI


KAGEYAMA Koyo.
Aru Hodo Shashinka no Mita Showa 30-nen Shi
(A 30-year History of the Showa Era Seen by a News Photographer).

Tokyo: Ondori-sha, 1955.
1st, dj, slipcase, fine
(wear to dj): EUR 100-KAGEYAMA Koyo / Weekly Yomiuri Special Issue.
Nihon no Josei 100-nen no Kiroku
(100 Years of Women in Japan: A Document).

Tokyo: Yomiuri Shinbun-sha, 1970. Fine: EUR 60-

KAGEYAMA Koyo.
Shashin Showa 50-nen Shi
(A 50-year Photo-History of the Showa Era).

Tokyo: Kodan-sha, Showa 50 (1975). 1st, dj, obi, slipcase, mint: EUR 120-

KAKEGAWA Genichiro / SARASHINA Genzo.
Ainu no Kami-banashi
(The Tales of the Gods of the Ainu). Camera-kiko (A Photo-travelog).

Kyoto / Tokyo: Tanko Shinsha, Showa 42 (1967).
1st pr., dj (wear to dj): EUR 80-

KANAI Takenori. Ishi no Kokoro: Shonara no Ishibotoke (Hearts of Stone: Shonara's Stone Buddhist Images).

Tokyo: Higashi Shuppan, 1980. EUR 50-

KAWAUCHI Rinko.
Hanabi
.

Tokyo: Little More, 2001.
1st pr., dj, 2nd obi, mint:
EUR 90-


KIMURA Ihei.
Kabuki
.

Tokyo: Iwanami Shobo (Iwanami Shashin Bunko 59), 1952. 1st (wear to cover) EUR 15-


KIMURA Ihei.
Select Pictures / Kessaku Shashinshu
(Masterpieces).

Tokyo: Asahi Shinbun / Asahi Camera Henshu, 1954. 1st, dj, slipcase (light wear to dj & case): EUR 180-

KIMURA Ihei.
Impression of Europe.


Tokyo: Asahi Shinbun-sha,
1955. 1st, dj, wrap, slipcase, fine (wear to slipcase):
EUR 150-KIMURA Ihei.
Kimura Ihei no Me
(The Eye of Ihei Kimura).

Tokyo: Asahi Shinbun, 1970.
Fine: EUR 100-
Fine, INSCRIBED & SIGNED, rare: EUR 380-

KIMURA Ihei.
Akita.


Tokyo: Nikkor Club
(Nikon Salon Books 4), 1978.
1st, dj (wear to dj, otherwise VG): EUR 80-


(KIMURA Ihei)
Asahi Camera Special Issue. Ikinokoru Shashin: KIMURA Ihei wo Yomu
(Surviving Photographs: To Read Ihei Kimura). 1979/12.

Tokyo: Asahi Shinbun, 1979.
Fine: EUR 60-

KIMURA Ihei.
Machikado
(Street Corners).

Tokyo: Nikkor Club (Nikon Salon Books 7), 1981. EUR 50-

Ihei Kimura
See also: Asahi Camera Masterclass Series
KOBAYASHI Shinichiro.
Tokyo Bay Side
.

Tokyo: Recycle Bunkasha / Seiun-sha, 1991. 1st, fine: EUR 50-

KOBAYASHI Shinichiro.
Hitogata

(Humanoid Dolls).
692 dolls collection.

Tokyo: DAN-bo, 2000.
1st, dj, obi, fine: EUR 60-KOBAYASHI Shinichiro.
Japan New Map
.

Tokyo: East Press, 2003.
1st, dj, obi, fine: EUR 75-

KONDO Tatsuo.
Kohoku.


Tokyo: Nihon Camera-sha, 1977.
OUT OF STOCK

KUMAGAI Motoichi.
Nihon no Shashinka: Motoichi Kumagai.


Tokyo: Iwanami Shoten (Nihon no Shashinka 17), 1997. 1st ed., dj, obi:
EUR 60-

KUZUNISHI Sosei / MAENISHI Yoshio / NAKAMURA Yasuo.
No to No-men no Sekai
(The World of Noh Theater and Noh Masks).

Kyoto / Tokyo: Tanko-sha, Showa 37 (1962). 1st, dj (wear to dj edges): EUR 50-

KUZUNISHI Sosei / KITAGAWA Tadahiko.
Kyogen Hyakuban

(100 Kyogen Plays).

Kyoto & Tokyo: Tanko-shinsha, 1964. 1st, dj, fine: EUR 60-