Welcome!
The recently listed acquisitions are here!
☞ CoVid19: International shipping back to normal to most destinations. Post-Brexit post to the UK all good too. War in Ukraine: severe delays between Asia and Europe.
☞ Vast update for the page dedicated to Original Prints, Posters, Drawings & Artworks, with tons of new beautiful items.

100 Japanese Photographers: Profiles & Photographs (1973)Shashinka 100-nin : Kao to Sakuhin (100 Japanese Photographers : Faces and Works / Profiles & Photographs).
Tokyo: Camera Mainichi / Mainichi Shinbun-sha, 1973. First ed.
— AVAILABLE: see STOCKLIST for pricing

Description — Square 4° (24 x 26 x 1 cm), 234 p., 850 g.
Pict. softcover, color and b&w photographs. Text in Japanese.
Couv. souple ill., photographies coul. et n&b. Texte en japonais.

État / Condition — Good (wear to cover).

Remarques & avis / Review — A fantastic commemorative volume for the 20 years of Camera Mainichi, that presents 100 Japanese photographers and their works (2 pages, one text and 2-3 pictures for each, some in color). At times a daring selection. The real treat of the book: all portraits of the photographers and texts were made for the occasion by fellow photographers & artists. A personal favorite.

Un fantastique volume commémoratif des 20 ans de Camera Mainichi, qui présente 100 photographes japonais et leur œuvre — 2 pages, un texte et 2-3 photos pour chaque, quelques unes en couleur. Sélection parfois osée. La vraie cerise sur le gâteau : tous les portraits des photographes et les textes furent faits pour l'occasion par des collègues photographes et artistes. Un favori personnel.

Divers / Misc. — Photographers / Photographes:

MORINAGA Jun / SHIMIZU Buko / YAMAMOTO Kenzo / TAKAMA Shinji / HAGA Yasuo / HORIUCHI Hatsutaro / NARAHARA Ikko / HAMAYA Hiroshi / MIKI Jun / UEDA Shoji / ICHIMURA Tetsuya / YOSHIDA Daiho / TATSUKI Yoshihiro / NAKAMURA Masaya / HAYASAKI Osamu / KANOH Noriaki / OTAKE Shoji / SHINOYAMA Kishin (by SAWATARI Hajime) / INAMURA Takamasa (by SATO Akira) / SATO Akira (by OKURA Shunji) / OKURA Shunji / ARITA Taiji / NAKAMURA Rikko / KONISHI Umihiko / SAWATARI Hajime / ARAMASA Taku / FUKASE Masahisa / ISHIGURO Kenji / ARAKI Nobuyoshi (by TERAYAMA Shuji) / KAWADA Kikuji / KANESAKA Kenji / TAKANASHI Yutaka / YANAGISAWA Shin / SUDA Issei / MORIYAMA Daido - Hiromichi / HANABUSA Shinzo / ISHIMOTO Yasuhiro / KIMURA Ihei / SONOBE Kiyoshi / NAGANO Shigeichi / ISHIKAWA Bunyo / HAMAGUCHI Takashi / MITOME Tadao / KAWAKAMI Shigeharu / NAKANISHI Hiroshi / KUWABARA Shisei / SHIMADA Kinsuke / FUKUSHIMA Kikujiro / KURIHARA Tatsuo / MINAMI Yoshikazu / KITAI Kazuo / NAKAMURA Yoshinobu / TOMIYAMA Haruo / ISHIGAME Yasuo / ANZAI Kichisaburo / IMAI Hisae / FUTAMURA Tamotsu / FUJIKAWA Kiyoshi / NAKATANI Yoshitaka / OGAWA Takayuki / HAYASHI Tadahiko / TAMURA Shigeru / OTSUJI Kiyoshi / DOMON Ken (by MIKI Jun) / FURUSE Hiroshi / SASAKI Kon (by MORINAGA Jun) / TANAKA Tokutaro / TANAKA Kojo / TATEISHI Akira / IWAGO Tokumitsu / TANUMA Takeyoshi / MIDORIKAWA Yoichi / MIKI Keisuke / TABUCHI Yukio / KAWAGUCHI Kunio / SHIRAHATA Shiro / SHIRAKAWA Yoshikazu / IRIE Taikichi / NAITO Masatoshi / YOKOSUKA Noriaki / AKIYAMA Shotaro / FUJII Hideki / HOSOE Eikoh (by MORIYAMA Daido) / IWAMIYA Takeji / WATANABE Yoshio / FUJIMOTO Yonpachi / NAMIKAWA Banri / KIJIMA Takashi / KITADAI Shozo / WATABE Yukichi / AKIYAMA Ryoji / KUBOTA Hiroji / FUJIMORI Hidero / ASAI Shimpei / KIYOMIYA Yumiko / NAKAHIRA Takuma / TSUCHIDA Hiromi / SUKITA Masayoshi / TOMATSU Shomei (by MORIYAMA Daido) / JUMONJI Bishin

Orders and inquiries
Commandes et informations
Contact