Welcome!

☞ The Photographic Prints, Posters & Postcards on one hand, and the Original Artworks, Drawings and Prints on the other, now have their own, especially dedicated pages! These sections had grown so vast that navigation was getting unpractical. Better now, we hope.

100 Japanese Photographers: Profiles & Photographs (1973)Shashinka 100-nin : Kao to Sakuhin (100 Japanese Photographers : Faces and Works / Profiles & Photographs).
Tokyo: Camera Mainichi / Mainichi Shinbun-sha, 1973. First ed.
— AVAILABLE: see STOCKLIST for pricing

Description — Square 4° (24 x 26 x 1 cm), 234 p., 850 g.
Pict. softcover, color and b&w photographs. Text in Japanese.
Couv. souple ill., photographies coul. et n&b. Texte en japonais.

État / Condition — Good (wear to cover).

Remarques & avis / Review — A fantastic commemorative volume for the 20 years of Camera Mainichi, that presents 100 Japanese photographers and their works (2 pages, one text and 2-3 pictures for each, some in color). At times a daring selection. The real treat of the book: all portraits of the photographers and texts were made for the occasion by fellow photographers & artists. A personal favorite.

Un fantastique volume commémoratif des 20 ans de Camera Mainichi, qui présente 100 photographes japonais et leur œuvre — 2 pages, un texte et 2-3 photos pour chaque, quelques unes en couleur. Sélection parfois osée. La vraie cerise sur le gâteau : tous les portraits des photographes et les textes furent faits pour l'occasion par des collègues photographes et artistes. Un favori personnel.

Divers / Misc. — Photographers / Photographes:

MORINAGA Jun / SHIMIZU Buko / YAMAMOTO Kenzo / TAKAMA Shinji / HAGA Yasuo / HORIUCHI Hatsutaro / NARAHARA Ikko / HAMAYA Hiroshi / MIKI Jun / UEDA Shoji / ICHIMURA Tetsuya / YOSHIDA Daiho / TATSUKI Yoshihiro / NAKAMURA Masaya / HAYASAKI Osamu / KANOH Noriaki / OTAKE Shoji / SHINOYAMA Kishin (by SAWATARI Hajime) / INAMURA Takamasa (by SATO Akira) / SATO Akira (by OKURA Shunji) / OKURA Shunji / ARITA Taiji / NAKAMURA Rikko / KONISHI Umihiko / SAWATARI Hajime / ARAMASA Taku / FUKASE Masahisa / ISHIGURO Kenji / ARAKI Nobuyoshi (by TERAYAMA Shuji) / KAWADA Kikuji / KANESAKA Kenji / TAKANASHI Yutaka / YANAGISAWA Shin / SUDA Issei / MORIYAMA Daido - Hiromichi / HANABUSA Shinzo / ISHIMOTO Yasuhiro / KIMURA Ihei / SONOBE Kiyoshi / NAGANO Shigeichi / ISHIKAWA Bunyo / HAMAGUCHI Takashi / MITOME Tadao / KAWAKAMI Shigeharu / NAKANISHI Hiroshi / KUWABARA Shisei / SHIMADA Kinsuke / FUKUSHIMA Kikujiro / KURIHARA Tatsuo / MINAMI Yoshikazu / KITAI Kazuo / NAKAMURA Yoshinobu / TOMIYAMA Haruo / ISHIGAME Yasuo / ANZAI Kichisaburo / IMAI Hisae / FUTAMURA Tamotsu / FUJIKAWA Kiyoshi / NAKATANI Yoshitaka / OGAWA Takayuki / HAYASHI Tadahiko / TAMURA Shigeru / OTSUJI Kiyoshi / DOMON Ken (by MIKI Jun) / FURUSE Hiroshi / SASAKI Kon (by MORINAGA Jun) / TANAKA Tokutaro / TANAKA Kojo / TATEISHI Akira / IWAGO Tokumitsu / TANUMA Takeyoshi / MIDORIKAWA Yoichi / MIKI Keisuke / TABUCHI Yukio / KAWAGUCHI Kunio / SHIRAHATA Shiro / SHIRAKAWA Yoshikazu / IRIE Taikichi / NAITO Masatoshi / YOKOSUKA Noriaki / AKIYAMA Shotaro / FUJII Hideki / HOSOE Eikoh (by MORIYAMA Daido) / IWAMIYA Takeji / WATANABE Yoshio / FUJIMOTO Yonpachi / NAMIKAWA Banri / KIJIMA Takashi / KITADAI Shozo / WATABE Yukichi / AKIYAMA Ryoji / KUBOTA Hiroji / FUJIMORI Hidero / ASAI Shimpei / KIYOMIYA Yumiko / NAKAHIRA Takuma / TSUCHIDA Hiromi / SUKITA Masayoshi / TOMATSU Shomei (by MORIYAMA Daido) / JUMONJI Bishin

Orders and inquiries
Commandes et informations
Contact