☞ Summer is almost there?
Updates, little by little!
☞ The page dedicated to Original Prints, Posters, Drawings & Artworks has just been vastly updated with tons of new beautiful items (and more to come).

Japanese Photobook Stocklist K-L


KAGEYAMA KOYO
KAGEYAMA MASAO
KAKEGAWA GEN'ICHIRO
KANAI TAKEMORI
KANOH NORIAKI
KAWAUCHI RINKO
KENMOCHI KAZUO
KIMURA IHEI
KOBAYASHI SHIN'ICHIRO
KONDO TATSUO
KUMAGAI MOTOICHI
KUZUNISHI SOSEI


KAGEYAMA Koyo.
Aru Hodo Shashinka no Mita Showa 30-nen Shi
(A 30-year History of the Showa Era Seen by a News Photographer).

Tokyo: Ondori-sha, Showa 30 (1955). 1st, dj, slipcase, fine (wear to dj): EUR 100-
1st, dj (wear to dj):
EUR 60-

KAGEYAMA Koyo.
Showa no Onna 1926-1965
(The Women of the Showa Era). Senso to Heiwa no 40 nen (40 years of War and Peace).

Tokyo: Asahi Shinbun-sha, Showa 40 (1965). 1st, dj, acetate dj, fine: EUR 120-

KAGEYAMA Koyo / Weekly Yomiuri Special Issue.
Nihon no Josei 100-nen no Kiroku
(100 Years of Women in Japan: A Document).

Tokyo: Yomiuri Shinbun-sha, 1970. Fine: EUR 60-

KAGEYAMA Koyo.
Shashin Showa 50-nen Shi
(A 50-year Photo-History of the Showa Era).

Tokyo: Kodan-sha, Showa 50 (1975). 1st, dj, obi, slipcase, mint: EUR 120-

KAGEYAMA Masao.
Azumino 1977.


Tokyo: Toju-sha, 1978.
Dj, mint: EUR 180-
KAKEGAWA Genichiro / SARASHINA Genzo.
Ainu no Kami-banashi
(The Tales of the Gods of the Ainu). Camera-kiko (A Photo-travelog).

Kyoto / Tokyo: Tanko Shinsha, Showa 42 (1967).
1st pr., dj (wear to dj): EUR 80-

KANAI Takenori. Ishi no Kokoro: Shonara no Ishibotoke (Hearts of Stone: Shonara's Stone Buddhist Images).

Tokyo: Higashi Shuppan, 1980. EUR 50-

KANOH Noriaki /
TATSUKI Yoshihiro /
ICHIMURA Tetsuya.
Onna to Otoko / Shunga
.

Tokyo: Ado Angen, 1972.
1st pr., near-mint, obi:
1st pr., fine: EUR 40-
2nd pr. (1973), fine: EUR 30-


KAWAUCHI Rinko.
Hanabi
.

Tokyo: Little More, 2001.
1st pr., dj, 2nd obi, mint:
EUR 90-


KIMURA Ihei.
Kabuki
.

Tokyo: Iwanami Shobo (Iwanami Shashin Bunko 59), 1952. 1st (wear to cover) EUR 15-


KIMURA Ihei.
Select Pictures / Kessaku Shashinshu
(Masterpieces).

Tokyo: Asahi Shinbun / Asahi Camera Henshu, 1954. 1st, dj, slipcase (light wear to dj & case): EUR 180-

KIMURA Ihei.
Impression of Europe.


Tokyo: Asahi Shinbun-sha,
1955. 1st, dj, wrap, slipcase (light wear to slipcase):
EUR 180-KIMURA Ihei.
Impression of Europe II.


Tokyo: Asahi Shimbun, 1956. 1st, dj, slipcase (light wear to slipcase): EUR 180-


KIMURA Ihei.
Kimura Ihei Sakuhinshu

(Collection of Works).

Tokyo: Sogen-sha (Gendai Nihon Shashin Zenshu 1), 1959. 1st ed., pict. dj, glassine paper dj (teared): EUR 50-

KIMURA Ihei.
Kimura Ihei no Me
(The Eye of Ihei Kimura).

Tokyo: Asahi Shinbun-sha (Camera Asahi Zokan), 1970. Fine: EUR 90-
Fine, INSCRIBED & SIGNED, rare: EUR 450-

KIMURA Ihei.
Chuugoku no Tabi

(Travels in China).

Tokyo: Asahi Shimbun-sha, 1974. Slipcase, obi, near-mint: EUR 75-


KIMURA Ihei.
Akita.


Tokyo: Nikkor Club (Nikon Salon Books 4), Showa 53 (1978).
(Light wear to dj) EUR 80-


(KIMURA Ihei)
Asahi Camera Special Issue. Ikinokoru Shashin: KIMURA Ihei wo Yomu
(Surviving Photographs: To Read Ihei Kimura). 1979/12.

Tokyo: Asahi Shinbun-sha, 1979. Fine: EUR 50-

KIMURA Ihei.
Machikado
(Street Corners).

Tokyo: Nikkor Club (Nikon Salon Books 7), Showa 56 (1981).
EUR 50-

Ihei Kimura
See also: Asahi Camera Masterclass Series
KOBAYASHI Shinichiro.
Tokyo Bay Side
.

Tokyo: Recycle Bunkasha / Seiun-sha, 1991. 1st, fine: EUR 50-

KOBAYASHI Shinichiro.
Hitogata

(Humanoid Dolls).
692 dolls collection.

Tokyo: DAN-bo, 2000.
1st, dj, obi, fine: EUR 60-KOBAYASHI Shinichiro.
Japan New Map
.

Tokyo: East Press, 2003.
1st, dj, obi, fine: EUR 75-

KONDO Tatsuo.
Kohoku.


Tokyo: Nihon Camera-sha, Showa 52 (1977).
Slipcase, fine, SIGNED:
EUR 140-

KUMAGAI Motoichi.
Nihon no Shashinka: Motoichi Kumagai.


Tokyo: Iwanami Shoten (Nihon no Shashinka 17), 1997. 1st ed., dj, obi:
EUR 70-

KUZUNISHI Sosei / MAENISHI Yoshio / NAKAMURA Yasuo.
No to No-men no Sekai
(The World of Noh Theater and Noh Masks).

Kyoto / Tokyo: Tanko-sha, Showa 37 (1962). 1st, dj (wear to dj edges): EUR 50-

KUZUNISHI Sosei / KITAGAWA Tadahiko.
Kyogen Hyakuban

(100 Kyogen Plays).

Kyoto & Tokyo: Tanko-shinsha, 1964. 1st, dj, fine: EUR 60-