Search AJB

☞ 2018 is Coming! Winter Update too, little by little.
Detailed book reviews for available items are now back up (links, and prices, in stocklists pages).
☞ The page Original Prints, Posters, Drawings & Artworks has just been vastly updated with tons of new collectible items (and more to come).
☞ And A Japanese Book is now on Instagram.

Japanese Photobook Stocklist U-Z


WAKAMATSU TAD
WAR PHOTOGRAPHY
WATABE YUKICHI
WATANABE SHIRO
WATANABE YOSHIO
YAMADA TOSHIO
YAMAHATA YOSUKE
YAMAMOTO HIROYUKI
YANAGISAWA SHIN
YASUHISA KAZUNARI
YATO TAMOTSU
YOKOSUKA NORIAKI
YOSHIDA RUIKO
YOSHIOKA YASUHIRO
YOSHIYUKI KOHEI


WAKAMATSU Tad.
Ipy Girl Ipy
.

Tokyo: Heibon-sha, 1970.
Fine: EUR 90-(WAR PHOTOGRAPHY)
Nihon no Senreki
(War History of Japan).

Tokyo: Mainichi Shinbun-sha, Showa 42 (1967).
OUT OF STOCK

WATABE Yukichi.
Alaska Eskimo
.

Tokyo: Asahi Sonorama (Sonorama Shashin Sensho 20), Showa 54 (1979).
EUR 150-WATANABE Yoshio.
Ise Jingu
(Ise Shrine).

Tokyo : Heibon-sha, 1973.
EUR 200-


YAMADA Toshio.
Kazoku
(Family)


Tokyo: Shashin-tsushin-sha, 1987. 1st, obi, fine: EUR 80-YAMAHATA Yosuke.
Nihon no Shashinka: Yamahata Yosuke.


Tokyo: Iwanami Shoten (Nihon no Shashinka 23), 1998. EUR 50-

YANAGISAWA Shin.
Hokuriku Kiko / A Journey in Hokuriku
.

Tokyo: Shuei-sha (Nihon no Kokoro / Gendai Nihon Shashin Zenshu 11), 1981.
EUR 150-


YASUHISA Kazunari.
Shiroi Ookoku: Himalaya

(The White Kingdom).

Tokyo: Chunichi Shimbun Tokyo Honsha, 1973.
EUR 60-

YATO Tamotsu.
Taido. Young Samurai. Bodybuilders of Japan
.

Tokyo / NY: Weatherhill, 1967.
2nd pr. (1974), fine (light wear to cover): EUR 80-YOKOSUKA Noriaki.
Sha / Shafts
.

Tokyo: Chuo Koron-sha (Eizo no Gendai 9), 1972.
OUT OF STOCK

YOKOSUKA Noriaki / INOUE Seiryu / YAMADA Shuji..
Kyoto no Kiroku

(Kyoto: A Document).

Tokyo: Jiji Tsushin, 1974.
7 volumes, slipcases.
EUR 220-


YOSHIDA Ruiko.
Harlem: Black Angels.


Tokyo: Kodansha, 3/1974. 1st ed, 1st pr, dj (light wear to dj). EUR 230-

IKEDA Masuo /
YOSHIDA Ruiko.
Ikeda Masuo: Geijutsu to Ningen
(The Man and his Art).

Tokyo: Mainichi Shimbun-sha, Showa 52 (1977). SIGNED by Ikeda. EUR 100-

YOSHIOKA Yasuhiro.
Y. Yoshioka / Yoshioka Yasuhiro Shashinshu - Sakuhinshu
(A Collection of Artworks / Photographs).

Tokyo: Yoshioka Yasuhiro, 1963.
OUT OF STOCK

YOSHIOKA Yasuhiro.
Juu-ai: Dai-3 no Venus
(Animal Love: The Third Venus).

Tokyo: Sogo Tosho, 1971.
Complete. OUT OF STOCK

YOSHIYUKI Kohei.
Document: Kouen / Koen
(Park).

Tokyo: Seven / Sebun-sha (Seven Mook 4), 1980.
1st ed., 1st pr., obi (red), fine: EUR 300-
2nd pr. (1980), obi (blue), fine: EUR 250-
1st ed., 1st pr., no obi, fine: EUR 200-

YOSHIYUKI Kouhei.
Secret Shashin-jutsu: Kore ga Sekigaisen Satsuei da!
(Secret Photography Technique: This is Infrared Shooting!).

Tokyo: Sunday-sha, 1981.
1st ed. EUR 40-

YOSHIYUKI Kouhei / KIMURA Wataru.
Document: Yoru no Koen
(A Documentary: Parks at Night).

Tokyo: Sunday-sha, 1981.
1st ed. EUR 40-