☞ Summer is almost there?
Updates, little by little!
☞ The page dedicated to Original Prints, Posters, Drawings & Artworks has just been vastly updated with tons of new beautiful items (and more to come).

Japanese Photobook Stocklist U-Z






WAKAMATSU TAD
WAR PHOTOGRAPHY
WATABE YUKICHI
WATANABE SHIRO
WATANABE YOSHIO
YAMADA SHUJI
YAMADA TOSHIO
YAMAHATA YOSUKE
YAMAMOTO HIROYUKI
YANAGISAWA SHIN
YASUHISA KAZUNARI
YATO TAMOTSU
YOKOSUKA NORIAKI
YOSHIDA RUIKO
YOSHIOKA YASUHIRO
YOSHIYUKI KOHEI


WAKAMATSU Tad.
Ipy Girl Ipy.


Tokyo: Heibon-sha, 1970.
OUT OF STOCK


(WAR PHOTOGRAPHY)
Nihon no Senreki (War History of Japan).

Tokyo: Mainichi Shinbun-sha, Showa 42 (1967).
OUT OF STOCK

WATABE Yukichi.
Alaska Eskimo
.

Tokyo: Asahi Sonorama (Sonorama Shashin Sensho 20), Showa 54 (1979).
EUR 120-



WATANABE Yoshio.
Ise Jingu
(Ise Shrine).

Tokyo : Heibon-sha, 1973.
EUR 200-


YOKOSUKA Noriaki.
Sha / Shafts
.

Tokyo: Chuo Koron-sha (Eizo no Gendai 9), 1972.
OUT OF STOCK

YOKOSUKA Noriaki / INOUE Seiryu / YAMADA Shuji..
Kyoto no Kiroku

(Kyoto: A Document).

Tokyo: Jiji Tsushin, 1974.
7 volumes (wear to slipcases)
EUR 200-


YOKOSUKA Noriaki / INOUE Seiryu / YAMADA Shuji..
Kyoto no Kiroku

(Kyoto: A Document).

Tokyo: Jiji Tsushin, 1974.
7 volumes (wear to slipcases)
EUR 200-


YAMADA Toshio.
Kazoku
(Family)


Tokyo: Shashin-tsushin-sha, 1987. OUT OF STOCK



YAMAHATA Yosuke.
Nihon no Shashinka: Yamahata Yosuke.


Tokyo: Iwanami Shoten (Nihon no Shashinka 23), 1998. EUR 50-

YANAGISAWA Shin.
Hokuriku Kiko / A Journey in Hokuriku
.

Tokyo: Shuei-sha (Nihon no Kokoro / Gendai Nihon Shashin Zenshu 11), 1981.
Fine, obi: EUR 150-


YASUHISA Kazunari.
Shiroi Ookoku: Himalaya

(The White Kingdom).

Tokyo: Chunichi Shimbun Tokyo Honsha, 1973.
EUR 60-

YATO Tamotsu.
Taido. Young Samurai. Bodybuilders of Japan
.

Tokyo / NY: Weatherhill, 1967.
2nd pr. (1974), fine (light wear to cover): EUR 80-



YOKOSUKA Noriaki.
Sha / Shafts
.

Tokyo: Chuo Koron-sha (Eizo no Gendai 9), 1972.
OUT OF STOCK

YOKOSUKA Noriaki / INOUE Seiryu / YAMADA Shuji..
Kyoto no Kiroku

(Kyoto: A Document).

Tokyo: Jiji Tsushin, 1974.
7 volumes (wear to slipcases)
EUR 200-


YOSHIDA Ruiko.
Harlem: Black Angels.


Tokyo: Kodansha, 3/1974. 1st ed, 1st pr, SIGNED, dj, acetate dj (creased cover): EUR 400-


IKEDA Masuo /
YOSHIDA Ruiko.
Ikeda Masuo: Geijutsu to Ningen
(The Man and his Art).

Tokyo: Mainichi Shimbun-sha, Showa 52 (1977). SIGNED by Ikeda. EUR 100-

YOSHIOKA Yasuhiro.
Y. Yoshioka / Yoshioka Yasuhiro Shashinshu - Sakuhinshu
(A Collection of Artworks / Photographs).

Tokyo: Yoshioka Yasuhiro, 1963.
OUT OF STOCK

YOSHIOKA Yasuhiro.
Juu-ai: Dai-3 no Venus
(Animal Love: The Third Venus).

Tokyo: Sogo Tosho, 1971.
Complete. OUT OF STOCK

YOSHIOKA Yasuhiro.
Sodomu no Rakuen

(The Paradise of Sodom).

Tokyo: Haga Shoten, 1971. 1st.
Dj, obi, excellent: EUR 280-
Dj, obi (wear to dj & obi):
EUR 180-

YOSHIYUKI Kohei.
Document: Kouen / Koen
(Park).

Tokyo: Seven / Sebun-sha (Seven Mook 4), 1980.
2nd pr. (1980), obi (blue), dmg to dj: EUR 220-
1st ed., 1st pr., no obi, fine: EUR 200-

YOSHIYUKI Kouhei.
Secret Shashin-jutsu: Kore ga Sekigaisen Satsuei da!
(Secret Photography Technique: This is Infrared Shooting!).

Tokyo: Sunday-sha, 1981.
1st ed., 4th pr., fine
(sunned back) EUR 40-