☞ Summer is almost there?
Updates, little by little!
☞ The page dedicated to Original Prints, Posters, Drawings & Artworks has just been vastly updated with tons of new beautiful items (and more to come).

Japanese Photobook Stocklist T


TABUCHI YUKIO
TAKANASHI YUTAKA
TAKANO RYUDAI
TAKEFUJI SAKUTA
TAKETAZU MINORU
TAMABAYASHI HARUO
TAMOTO KENZO
TANAKA KAHORU
TANAKA KOTARO
TATSUKI YOSHIHIRO
TERAYAMA SHUJI
(TOKYO)
TOMATSU SHOMEI
TOMIYAMA HARUO
TSUCHIDA HIROMI


TABUCHI Yukio.
Yama no Ishou

(Designs of the Mountain).

Tokyo: Asahi Shinbun-sha, 1971. Fine (light foxing to dj): EUR 280-

TABUCHI Yukio.
Asama, Yatsugatake
.

Tokyo: Asahi Shinbun-sha, 1974. Fine (light foxing to dj): EUR 120-

TAKANASHI Yutaka.
Jinzo
(Statues of Men).

Tokyo: Shinya Sosho
(Ecriture 5), 1979.
Dj, obi, fine: EUR 80-

TAKANASHI Yutaka /
OKADA Takahiko.
Toshi wa Yume Mizu

(Cities Don't Dream).

Yokohama: Shoshi Yamada, 1979. EUR 150-

SIGNED by Takanashi
EUR 200-

TAKANASHI Yutaka.
Shin Oku no Hosomichi / New Oku no Hosomichi Revisited
(The New Narrow Roads of the Interior).

Tokyo: Shueisha (Gendai Nihon Shashin Zenshu, Nihon no Kokoro 4), 1982. OUT OF STOCK

See also:
MORIYAMA DAIDO
TAKANO Ryudai.
Para Para: Maria - Toshihisa.


Tokyo: Akio Nagasawa, 2009. FLIPBOOK (Youtube: 1, 2), NUM., SIGNED.
EUR 60-

FUKADA Kyuya /
TAKEFUJI Sakuta..
Himalaya
.

Tokyo: Chuo-Koron-sha, 1956.
1st ed., slipcase: EUR 30-

TAKETAZU Minoru.
Kita-Kitsune
(Hokkaido Fox).

Tokyo: Heibonsha (Anima Kaiin-han), 1974.
Fine: EUR 60-
TAMABAYASHI Haruo.
Irezumi / Bunshin Hyakushi
(Tatoos of a Hundred Shapes).

Tokyo: Bunkawadoshobo,
1956. Ltd pr. Hardcover, case, fine: EUR 250-

(TAMOTO Kenzo)
Hokkaido Kaitaku Shashin-shi: Kiroku no Genten
(A Photo-History of the Hokkaido Frontier: The Origin of a Document).

Tokyo: Nikkor (Nikon Salon Books 6), Showa 55 (1980).
EUR 50-

TANAKA Kahoru.
Higashi Indo
(Indonesia).

Tokyo: Meguro Shoten, Showa 19 (1944). 350 b&w pics. 1st, dj, fine (light wear to dj):
EUR 230-

TANAKA Kotaro.
Hikariato 1978

(Traces of Light).

Osaka: (Private Press), 1978. 20 color plates in portfolio,
300 COPIES, SIGNED.
EUR 300-


TATSUKI Yoshihiro.
Eves / Eve-tachi
.

T: Sankei-Shimbun, 1970.
1st pr., good. With b&w print of Tatsuki signing in 1970, and a postcard for Eves exhibition. EUR 120-
1st pr., no acetate dj, good (wear to cover): EUR 90-
TATSUKI Yoshihiro.
Love LP / Eve-tachi
.

LP. Tokyo: Victor, n.d.
(early 1970s). EUR 120-

TATSUKI Yoshihiro.
Erotica Larotica
.

Tokyo: Hanashi no Tokushu, 1972. 1st, obi, excellent, SIGNED: EUR 160-TATSUKI Yoshihiro / KANOH Noriaki / ICHIMURA Tetsuya.
Onna to Otoko / Shunga
.

Tokyo: Ado Angen, 1972.
1st pr., fine: EUR 40-
2nd pr. (1973), fine: EUR 30-
Tatsuki Yoshihiro
See also: Original Prints & Posters

(TOKYO / 1970s)
THE Tokyo.

Tokyo, Osaka & Kitakyushu: Yomiuri-shinbun-sha, 1975.
EUR 60-
(TOKYO / FESTIVALS)
KOIKE Ryuzo / KUBO Yasuo.
Tokyo Matsuri
(Tokyo's Festivals).

Tokyo: Mokuji-sha, Showa 47 (1972). EUR 50-


TOMATSU Shomei.
Senso to Heiwa
(War and Peace).

Tokyo: Iwanami Shoten Shuppan (Iwanami Shashin Bunko 158), 1955.
EUR 25-


TOMATSU Shomei.
Yakimono no Machi — Seto
(Pottery Town: Seto).

Tokyo: Iwanami Shoten Shuppan (Iwanami Shashin Bunko 165), 1955.
EUR 20-

TOMATSU Shomei.
Saraamu Areikomu
(Salaam Aleikoum): Afghanistan.

Tokyo: Shaken, 1968.
Fine: EUR 200-TOMATSU Shomei.
Taiyo no Enpitsu / The Pencil of the Sun
. Okinawa & South-East Asia.

Tokyo: Camear Mainichi / Mainichi Shinbun, 1975.
EUR 200-


TOMATSU Shomei.
Akemodoro no Hana: Okinawa Nikki
(The Scarlet-speckled Flower: a Diary from Okinawa).

Tokyo: Sanseido, Showa 51 (1976). EUR 100-


TOMATSU Shomei.
Kingdom of Mud / Doro no Ookoku.


Tokyo: Asahi Sonorama (Sonorama Shashin Sensho 12), Showa 53 (1978).
EUR 80-

TOMATSU Shomei.
Hikaru Kaze - Okinawa.


Tokyo: Shueisha (Nihon no Bi 8), 1979. 1st pr., obi, fine:
OUT OF STOCKTOMATSU Shomei.
Haien / Ruinous Gardens
.

Tokyo: Parco Shuppan, 1987.
1st, fine: EUR 150-

TOMATSU Shomei.
Islands of Time /
Toki no Shimajima
.

Tokyo: Iwanami Shoten, 1998. 1st, fine:
EUR 150-

TOMATSU Shomei.
Aichi Mandala: The Early Works of Shomei Tomatsu
.

Aichi Prefectural Museum of Art / The Chunichi Shimbun, 2006.
1st, near-mint: EUR 90-

TOMIYAMA Haruo, FUJIKAWA Kiyoshi / IKEDA Yasaburo.
Tokyo no 12-sho
(Tokyo's 12 Chapters).

Kyoto / Tokyo: Tanko-shinsha, Showa 38 (1963).
Fine (wear to dj): EUR 60-


TSUCHIDA Hiromi.
Zokushin / Gods of the Earth
.

Yokohama: Ottos Books-sha, 1976.
NEAR-MINT: EUR 280-