Search AJB

☞ 2018 is Coming! Winter Update too, little by little.
Detailed book reviews for available items are now back up (links, and prices, in stocklists pages).
☞ The page Original Prints, Posters, Drawings & Artworks has just been vastly updated with tons of new collectible items (and more to come).
☞ And A Japanese Book is now on Instagram.

Japanese Photobook Stocklist T


TABUCHI YUKIO
TAKANASHI YUTAKA
TAKANO RYUDAI
TAKETAZU MINORU
TAMABAYASHI HARUO
TAMOTO KENZO
TANAHASHI SHISUI
TANAKA KAHORU
TANAKA KOTARO
TATSUKI YOSHIHIRO
TERAYAMA SHUJI
(TOKYO)
TOMATSU SHOMEI
TOMIYAMA HARUO
TSUCHIDA HIROMI


TABUCHI Yukio.
Yama no Kisetsu

(The Seasons in the Mountain).

Tokyo: Asahi Shinbun-sha, 1969. EUR 200-

TABUCHI Yukio.
Yama no Ijou

(Designs of the Mountain).

Tokyo: Asahi Shinbun-sha, 1971. OUT OF STOCK

TABUCHI Yukio.
Asama, Yatsugatake
.

Tokyo: Asahi Shinbun-sha, 1974. EUR 120-

TABUCHI Yukio.
Azumino
.

Tokyo: Asahi Shinbun-sha, 1976. EUR 230-

TAKANASHI Yutaka.
Jinzo
(Statues of Men).

Tokyo: Shinya Sosho
(Ecriture 5), 1979.
Dj, obi, fine: EUR 80-

TAKANASHI Yutaka /
OKADA Takahiko.
Toshi wa Yume Mizu

(Cities Don't Dream).

Yokohama: Shoshi Yamada, 1979. EUR 160-

SIGNED by Takanashi
EUR 200-

TAKANASHI Yutaka.
Shin Oku no Hosomichi / New Oku no Hosomichi Revisited
(The New Narrow Roads of the Interior).

Tokyo: Shueisha (Gendai Nihon Shashin Zenshu, Nihon no Kokoro 4), 1982. EUR 100-

TAKANO Ryudai.
Para Para: Maria - Toshihisa.


Tokyo: Akio Nagasawa, 2009. FLIPBOOK (Youtube: 1, 2), NUM., SIGNED.
EUR 60-

TAKETAZU Minoru.
Kita-Kitsune
(Hokkaido Fox).

Tokyo: Heibonsha (Anima Kaiin-han), 1974.
Fine: EUR 60-
TAMABAYASHI Haruo.
Irezumi / Bunshin Hyakushi
(Tatoos of a Hundred Shapes).

Tokyo: Bunkawadoshobo,
1941 (3rd pr.). Pict. hardcover, slipcase (wear to cover, damaged case) EUR 200-

(TAMOTO Kenzo)
Hokkaido Kaitaku Shashin-shi: Kiroku no Genten
(A Photo-History of the Hokkaido Frontier: The Origin of a Document).

Tokyo: Nikkor (Nikon Salon Books 6), Showa 55 (1980).
EUR 30-

TANAHASHI Shisui.
Mexico
.

Tokyo: Kenko-sha, 1958. Fine (light wear to case): EUR 200-
TANAKA Kahoru.
Higashi Indo
(Indonesia).

Tokyo: Meguro Shoten, Showa 19 (1944). 350 b&w pics. 1st, dj, fine (light wear to dj):
EUR 230-

TANAKA Kotaro.
Hikariato 1978

(Traces of Light).

Osaka: (Private Press), 1978. 20 color plates in portfolio, 300 COPIES, SIGNED.
EUR 300-


TATSUKI Yoshihiro.
Eves / Eve-tachi
.

Tokyo: Sankei-Shinbunsha, Showa 45 (1970). 1st pr. With b&w print of Tatsuki signing in 1970, and a postcard for Eves exhibition. EUR 100-

TATSUKI Yoshihiro.
Love LP / Eve-tachi
.

LP. Tokyo: Victor, n.d.
(early 1970s). EUR 150-

TATSUKI Yoshihiro.
KAGA Mariko:
Private / Shijinsei.


Tokyo: Mainichi, 1971.
ONE SILVER PRINT
(19x19 cm), one flyer.
EUR 500-

TATSUKI Yoshihiro / KANOH Noriaki / ICHIMURA Tetsuya.
Onna to Otoko / Shunga
.

Tokyo: Ado Angen, 1972.
1st pr., near-mint, obi:
EUR 50-
2nd / 3rd pr.: EUR 30-


TATSUKI Yoshihiro.
Hanakeshiki. Musume — Onna-tachi
(Floral Scene. Girls — Women).

Tokyo: Shuei-sha (Nihon no Kokoro: Gendai Nihon Shashin Zenshu 5), 1981. EUR 60-
Tatsuki Yoshihiro
See also: Original Prints & Posters

(TOKYO / 1970s)
THE Tokyo.

Tokyo, Osaka & Kitakyushu: Yomiuri-shinbun-sha, 1975.
EUR 60-
(TOKYO / FESTIVALS)
KOIKE Ryuzo / KUBO Yasuo.
Tokyo Matsuri
(Tokyo's Festivals).

Tokyo: Mokuji-sha, Showa 47 (1972). EUR 50-


TOMATSU Shomei.
Suigai to Nihonjin
(Flood disasters and the Japanese).

Tokyo: Iwanami Shoten Shuppan (Iwanami Shashin Bunko 124), 1954.
EUR 30-

TOMATSU Shomei.
Senso to Heiwa
(War and Peace).

Tokyo: Iwanami Shoten Shuppan (Iwanami Shashin Bunko 158), 1955.
EUR 25-


TOMATSU Shomei.
Yakimono no Machi — Seto
(Pottery Town: Seto).

Tokyo: Iwanami Shoten Shuppan (Iwanami Shashin Bunko 165), 1955.
EUR 20-

TOMATSU Shomei.
Saraamu Areikomu
(Salaam Aleikoum): Afghanistan.

Tokyo: Shaken, 1968.
Fine: EUR 200-TOMATSU Shomei.
Taiyo no Enpitsu / The Pencil of the Sun
. Okinawa & South-East Asia.

Tokyo: Camear Mainichi / Mainichi Shinbun, 1975.
EUR 200-


TOMATSU Shomei.
Akemodoro no Hana: Okinawa Nikki
(The Scarlet-speckled Flower: a Diary from Okinawa).

Tokyo: Sanseido, Showa 51 (1976). EUR 100-


TOMATSU Shomei.
Kingdom of Mud / Doro no Ookoku.


Tokyo: Asahi Sonorama (Sonorama Shashin Sensho 12), Showa 53 (1978). EUR 80-

TOMATSU Shomei.
Hikaru Kaze - Okinawa.


Tokyo: Shueisha (Nihon no Bi 8), 1979. 1st pr., obi, fine:
EUR 80-TOMIYAMA Haruo, FUJIKAWA Kiyoshi / IKEDA Yasaburo.
Tokyo no 12-sho
(Tokyo's 12 Chapters).

Kyoto / Tokyo: Tanko-shinsha, Showa 38 (1963).
1st, fine: EUR 60-


TOMIYAMA Haruo.
Gendai Gokan / Popular Life Today.


Tokyo: Chuo Koron-sha (Eizo no Gendai 6), 1971.
OUT OF STOCK


TSUCHIDA Hiromi.
Zokushin / Gods of the Earth
.

Yokohama: Ottos Books-sha, 1976.
SIGNED: EUR 200-

TSUCHIDA Hiromi.
Hiroshima 1945-1979
.

Tokyo: Asahi Sonorama (Sonorama Shashin Sensho 22), Showa 54 (1979).
EUR 100-